Zarándoklat Máriapócsra

690
MariapocsCimlap

Szeptember 30-án gyönyörű, napsütéses időben indultunk az Egyházmegyei Máriapócsi Zarándoklatra. Megérkezésünk után nem sokkal a templom körül keresztutat jártunk, amelyet Antal püspök atya vezetett Nádor Albert atya lelki üdvéért.

A nyitó szentmisét Dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök celebrálta. Ezt követően nyolc órától egészen reggel hatig tartott a virrasztás. Pogány István atya a tékozló fiú példabeszédén keresztül mutatta be nekünk, mennyire szeret minket a Jó Isten.

Béres István atyával rózsafüzért imádkoztunk. Éjfélkor Weinrauch Márió atyától egy általa összeállított keresztúti elmélkedést hallhattunk, amely a családról szólt. Magyar Gergely atyától a résztvevők megtudhatták a kegytemplom oltárának a történetét. Litániát végeztünk papi hivatásokért és papjainkért. Adná a Jó Isten és a pócsi Szűzanya, hogy közös imánk hatására minden egyházközségben születne papi és szerzetesi hivatás!

A virrasztás utolsó órájában Antal püspök atya tartott elmélkedést a Könnyező Szűzanyáról. Ezután megreggeliztünk, és már kezdődött is a zarándoklat záró szentmiséje, amelyet a püspök atya mutatott be a zarándoklatra érkező atyákkal együtt.

Két nagyon fontos momentumot szeretnék kiemelni: a szentgyónást, és azt, ahogy egyenként felmentünk a lépcsőn a Könnyező Szűzanya kegyképéhez. Az atyák az egész éjszaka folyamán gyóntattak, és így mindenki megtisztult lélekkel térhetett haza. A Szűzanyától pedig segítséget kérhettünk és oltalmat. Sajnos nem volt annyi fizikai erőm, hogy mindegyik elmélkedésen részt vegyek, de bízom benne, hogy jövőre majd végig fogok tudni virrasztani.

Hála a Fölséges Istennek ezért a szép zarándoklatért!

Szviscsu Marina

Előző cikkImaoldal
Következő cikkMedugorjei imanap a munkácsi székesegyházban