Imaoldal

759
ima

Szegénység, alázat, nyomorúság, megvetés veszi körül a testet öltött Igét. De mi a minket körülvevő sötétségből egy dolgot értünk, egy hangot hallunk, egy csodálatos igazságot érzékelünk: mindezt szeretetből tetted, és csak a szeretethez hívsz bennünket, csak a szeretetről beszélsz nekünk, csak a szeretet próbái elé állítasz minket.
A Gyermek Jézus legyen a csillag, aki átvezet téged az élet pusztaságán.
Szent Pio atya

…vedd a bátorságot, hogy egyedül légy. Csak ha ezt valóban megteszed, ha keresztényi odaadással teszed meg, akkor remélheted, hogy karácsonyi szívet: szelíd, türelmes, bátor, csendes, gyöngéd szívet ajándékozhatsz azoknak, akiket szeretni szeretnél. Ez a valódi ajándék a karácsonyfa alatt, e nélkül a többi csak mihaszna tárgy, amelyet máskor is megvehetünk.
Isten jelenléte akkor válhat belső tapasztalattá, ha megmaradunk a csöndben, és nem menekülünk el ijedten attól a félelmetességtől, amely a csöndet betölti… De éppen ebben a félelmetességben tanuljuk önmagunk helyes megértését és a félelmetesség édes titkának elfogadását. Pontosan ez a karácsony üzenete: Isten valóban közel van hozzád ott, ahol vagy, ha nyitott vagy erre a végtelenre… Gyöngéden közeledik hozzád. Így szól: „Ne félj!” … Bízz ebben a közelségben, nem üresség vesz körül… Ez tehát ő, akinek a születését meg szeretnéd ünnepelni. És mivel ő emberként tette, te is merhetsz hasonlóan cselekedni: a Felfoghatatlant csöndben és hittel Atyának szólítani, nem úgy fogadni, mint halált hozó távolságot és emberi szánalmasságunkat elítélő bírót, hanem mint mérhetetlen, megbocsátó közelséget. Hiszen Ő Isten és ember, egyszerre ima, ajándék, elfogadás, hívás és válasz….
Ez a tapasztalat nagyon egyszerű, de ez az a béke, amelyet Isten szeretetében a jószándékú embereknek megígért.
Karl Rahner: A csönd válasza (kivonat)

Tedd csöndessé az imámat, Uram.
Végy fel csönded isteni gazdagságába,
abba a teljességbe,
amelyben megnyugszik a lelkem.

Távolíts el belőlem mindent,
ami nem Tőled származik,
amely nem a Te tiszta,
áttetsző, irgalmas jelenléted.

Csitítsd el vágyaimat,
képzelgéseimet, szorongásaimat,
indulataimat és szenvedélyeimet.
Borítsd be csöndeddel
bosszúvágyaimat és panaszaimat.

Járd át csöndeddel
türelmetlen természetemet,
ne legyek hangoskodó és önző
se szavaimban, se tetteimben.

Borítsd be csöndeddel
imádságomat is,
hogy tiszta vágyakozássá egyszerűsödjék,
amely egyedül reád tekint.

Szálljon le csönded
lényem legmélyére,
és váljék hatékonnyá,
hogy fölemeljen hozzád szeretetben. Ámen

Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből változzatok át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól kezdve veletek lesz az Isten. Megmaradásunknak, megmaradásotoknak, a magyar sors jobbra fordulásának ez az egyetlen lehetősége.
Wass Albert

Uram, ó add, ne legyek más
Mint egy szelíd simogatás,
Sóhajtás, ha fáj valami,
Tudják sokan meghallani.
A csend legyek, amely zenél
S a végtelen békéből él,
Szirom legyek, lenge illat,
Melytől szépül a pillanat.

Uram, ó add, hogy az legyek,
Amit várnak, a szeretet,
Vér legyek, mely fellobog
Ha ütik a gyengét, rabot.
A szó legyek, mely felsikolt:
„Átkozott, aki lelket olt!”
Legyek vád, s a gyötrelem
A gyilkoson, az emberen.

Uram, ó add, ez egyet add,
A víz legyek, mi enyhet ad,
Kenyér, amely örökké kell
S nem kérkedik lételével,
Öröm legyek, határtalan,
Csorduljon a szívem, szavam,
Áldás legyek haló szájon,
Hogy a vétek már megálljon.
Horváth Lóránd: Imádság

A gyermeki hit, ártatlanság, tisztaság, jóság és bizalom mindig győz a leghatalmasabb gonoszság felett is. A gyermek Jézusban is ez a világot legyőző tisztaság, jóság, hit és szeretet jött el közénk utolérhetetlen nagyságban.
Kele Pál

A jászolban fekszik,
de a világot tartja fenn;
emlőből táplálkozik,
de az angyalokat táplálja;
pólyába takarják,
de halhatatlansággal
ruház fel bennünket;
tejjel tartják,
de imádás hódol neki;
nem talál helyet a szálláson,
de templomot épít magának
a hívők szívében;
hogy ugyanis erős legyen a gyöngeség,
gyönge lett az erősség.
Szent Ágoston

Csodálatos az Isten leereszkedése! Keresi az embert. Mekkora az ember méltósága, hogy az Isten így keresi! A világ összes gazdagsága és dicsősége nem mérhető az ember méltóságához… Uram, mi az ember, hogy ily naggyá alkottad őt? Miért vagy hű ennyire hozzá szíved szeretetével?
Egyedül csak az lenne helyénvaló, ha mi sietnénk hozzád. Bár két dolog igen lelassítja lépteinket: szemünket hályog fedi, holott világosságban élhetnénk; megesik az is, hogy lábunk lebénul, és nem tudunk Isten magasságaiba feljutni. Ezért jött le hozzánk a jóságos Úr, lelkünk orvosa a földre.
Clairvaux-i Szent Bernát

Előző cikkSzülessen meg bennünk a béke Királya!
Következő cikkA Szent Márton jubileumi év lezárása egyházmegyénkben