Imaoldal

722

Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jócselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem, nem késlekedhetem, vagy feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fogok erre járni.

William Penn

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Zsolt 90, 12 Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy kegyelmedből megengedted érnem ezt az új évet is. Ez az új esztendő, amelybe átjuttattál, s ennek minden napja új lehetőség és új alkalom számomra, hogy életemmel neked szolgáljak, hogy szavaimmal, tetteimmel rólad tegyek bizonyságot. Ezért a zsoltárossal együtt én is fohászkodom hozzád: taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Te nevelj engem a neked való engedelmességre, te erősíts hitemben, te segíts, Istenem úgy élni, hogy meglátsszon rajtam, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak hű tanítványa vagyok.

Most, amikor előretekintek az új év napjaira, mint még ismeretlen útra, ott van a szívemben a félelem, a szorongás. Vajon mit hoz számomra az új esztendő, vajon milyen terheket, nehézségeket kell majd elhordoznom ebben az új évben?

De szívemnek aggodalmait alázatosan eléd viszem Uram, és kérlek, Te adj szívembe erős bizodalmat és reménységet. Te mindenkor velem vagy, és a Te akaratodon kívül nem történhet semmi velem, ezért nincs ok a félelemre, az aggodalomra. A Te gondviselő szeretetedbe ajánlom hát szeretteim és a magam életét. Mint a mi jó Pásztorunk, vezess és oltalmazz minket. De kérlek, légy oltalmazója nemcsak szeretteimnek, hanem egész anyaszentegyházunknak és népünknek is. Kérlek, Uram, Igéd világossága által mutasd előttünk az utat, most, ebben az új esztendőben is. Ámen.

Köszönjük, Urunk,
hogy nincsenek
szürke hétköznapjaink.
Csak ajándék időnk van,
amely újabb és újabb lehetőséget
kínál arra,
hogy Szentlelked által
átéljük szeretetedet
és megosszuk örömünket
testvéreinkkel.

Simon András

Krisztus, aki mindig régi és mindig új, ma is Elsőszülöttje és Feje az emberiségnek.

     Teilhard de Chardin

Te, Uram, aki kívül vagy az időn,
csak mosolyogsz, amikor látod,
hogyan viaskodunk mi vele.
Jól tudod, mit csinálsz.
Nem követsz el hibát,
akkor sem követtél el,
amikor kiosztottad az időt az embereknek.
Mindenkinek adtál időt, hogy kiszámíthassa,
mit is akarsz vele.
Igen, van időm, Uram.
Minden idő az enyém, amit nekem adtál:
életemnek évei,
éveimnek napjai,
napjaimnak órái.
Az én dolgom csupán,
hogy nyugodtan és tisztán töltsem;
hogy megtöltsem úgy, ahogyan Te kívánod
hogy engedelmeskedjem Neked,
aki a vizet borrá változtathatod,
mint egykor Kánában tetted…
Uram, többé már nem időt kérek Tőled,
hogy ezt vagy azt tehessem.
Csak kegyelmet kérek Tőled,
hogy a nékem adott időben
azt tegyem, amit Te akarsz.

    Michel Quist

Ha elhozzuk Istent az új évbe, nem lesz abban egyetlen zugnyi üres hely.

  Alois Wurm

Azt gondoltad, hogy nem is sejtek semmit?
Mikor mindenki s minden oly távolinak tűnt,
mikor a kimerültség győzött rajtam éppen
s felettem a gondok sötét felhői gyűltek;
Az ablakon át halk szellő suhant be s gyöngéden
simogatta az arcomat. Te küldted.

 Dom Hélder Camara, „szegények érseke”(Brazília)

Előző cikkMajnek Antal püspök körlevele a hívekhez
Következő cikkA Kórházmisszió és a Mikulás