Imaoldal

688

„… erősödjetek meg az Úrban és az őhathatós erejében! Ölt-sétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben! … Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazsággal, s öltsétek magatokra a megiga-zulás vértjét! Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét.”

/Ef 6,10-18/

Pierre Corneille:

SZÓLJ, SZÓLJ HOZZÁM, URAM…

„Szólj, szólj hozzám, Uram,
mert szolgád hallja szódat!”
Így mondom, mert magam rég annak érezem.
Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat!
Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.

Adj Lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem
Elrendelt utamat s minden parancsodat.
Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem
Szent igazságodat, szent igazságodat.

Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra,
A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem;
Te fejted meg nekünk, te, hű szíveknek Atyja,
Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.

Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek
És fennen hirdetik felséges rendedet,
Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet,
De szívig nem mehet, de szívig nem mehet.

Szólj, szólj én Istenem!- szól hangodból a jóság,
A lelkem megfeszül, s a hallásban segít,
És szódban meglelem az örökkévalóság
Jó édességeit, jó édességeit.

Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek,
Szólj, hogy legyen szavad ír s gyógyító erő;
Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet,
És mindörökre nő, és mindörökre nő.

Ahol nem tartják tiszteletben az értékek rendjét, hanem feje tetejére állítják, ott többé nem jöhet létre igazságosság, ott többé nem törődnek a bajba jutott emberrel, éppen ott zavarják össze és teszik tönkre az anyagi javak tartományát, ahol Istent másodlagos jónak tekintik, amelyet fontosabb dolgok miatt időnként, vagy teljesen félre lehet tenni, éppen ott vallanak kudarcot ezek az úgymond fontosabb dolgok… Ha az ember szíve nem jó, akkor semmi más sem lehet jó. A szív jósága pedig végül csak attól jöhet, aki a Jóság – aki maga a Jó.

/XVI. Benedek pápa/

 

FIATALOK IMÁJA

Miatyánk! Neked akarjuk szentelni fiatalságunkat, hogy mostantól fogva egész életünk fogyatkozás nélküli hűségét készítsük elő. Add nekünk a kegyelmet, hogy bátran megőrizzük lelkünk tisztaságát. Erősítsd meg szíveinkben a szándékot, hogy a Te akaratod szerint éljünk. Mindig és mindenütt az igazság tanúi legyünk, mert ránk bíztad azt, hogy felragyogtassuk a világban.

Add nekünk, hogy Krisztusunk áldozatát megértsük, és készen legyünk minden áldozatra, amit Te kérsz tőlünk. Tégy minket arra méltóvá, hogy barátaink mellett, akik Téged nem ismernek, fényességed, igazságod, szereteted apostolai legyünk.

Adj nekünk testvéri szívet minden ember felé, akik bárhol is a világon az igazságosság uralmát keresik. Add nekünk apostolaid hódító hitét, hogy Megváltónk testvéreivé lehessünk. Ámen.

NAPI FELAJÁNLÓ IMA

Atyánk, átadjuk neked életünket. Most öltöztess fel minket a Te teljes fegyverzetedbe. Jézus nevében köszönjük ezt neked. Jézus, Szent Véreddel boríts be minket (családjainkat, közösségeinket, a ránk bízottakat, stb.), borítsd be ellenségeinket, ezt a házat, ezt a helyet, népünket és országukat, a Te választott népedet, Izraelt. Jöjj, Szentlélek és tölts be minket, Isten ereje erősíts minket. Életünkben a Te szent akaratod valósuljon meg, és áldd meg cselekedeteinket. Állítsd körénk szent angyalaidat. Könyörülj a megholtakon. Egyedül Téged illet a dicsőség, a magasztalás, a hála és a tisztelet mindörökkön örökké. Ámen.

Előző cikkSzent Márton hegyéről Szent Márton egyházmegyéjébe
Következő cikkÚjabb kurzus az Egyházmegyei Teológiai Tanfolyamon