Újabb kurzus az Egyházmegyei Teológiai Tanfolyamon

674

Isten téged is vár, hogy közelebről megismerd Őt! 

Köszönetet szeretnék mondani az Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam munkatársainak és tanárainak azért a lehetőségért, hogy mélyebben tanulmányozhattam az Istenről szóló kinyilatkoztatást és az Ő Szent Fiának Evangéliumát.

Mikor elkezdtem a teológiai tanfolyamot, még csak langyos hitem volt. Misékre többnyire jártam és hittem a Szentháromság Egy Istenben, ám valójában nem értettem teljesen a hitemet. Személy szerint nem hitoktatónak készültem, csak többet szerettem volna tudni hitünk szent titkairól. Gyerekkoromban nem volt hitoktatás, a szüleimtől tanultam meg a katekizmust és az imákat. Az Istenről való elképzelésem ez alapján alakult ki. Én úgy fogtam fel, hogy van felettünk egy valaki, azaz Isten, aki mindenütt jelen van, az Ő parancsait be kell tartani és Ő az, aki a jókat megjutalmazza, a bűnösöket megbünteti. A tanfolyamon azonban megértettem, hogy Isten az Ő törvényeivel szerető Isten akar lenni, és ha ráirányítjuk a figyelmünket, megtanít az igaz szeretetre, hogy az Ő Szent Fia által a biztos cél, az üdvösség felé haladjunk. Ő nem büntető Isten; igaz, a bűnt utálja, de a megtérő bűnöst szereti és megbocsát neki. Minekünk is így kell szeretnünk felebarátunkat, mert a megbocsátó szeretet Isten szeretete – hisz Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta nekünk, hogy kereszthalála által bűneink bocsánatot nyerjenek, és hogy az örök életre vezessen.

A tanfolyam előtt többször nekikezdtem a Szentíráson való elmélkedésnek, de csak néhány oldalig jutottam, innen-onnan olvastam belőle egy keveset, és így sok mindent nem értettem. A teológiai tanfolyam alatt azonban átfogóan kezdtem megérteni a kinyilatkoztatást az Ószövetségben és az Újszövetségben.

Úgy gondolom, mindazoknak, akik komolyan gondolják kereszténységüket, és növelni akarják hitüket, részt kell venniük egy ilyen tanfolyamon, ahol mélyebben betekinthetnek a hit, a Szentírás, az Evangélium és a Szentháromság titkaiba, hogy ez által gyermekeiknek, unokáiknak a Szerető Istenről tudjanak majd tanítani, aki az örök életre akar vezetni minket. Érdemes egy hónapban egyszer félretenni a munkát.

Soha nem késő, és higgyék el, megéri!

Horváth Szilvia

Előző cikkImaoldal
Következő cikkSzent Antal ünnepe egyházmegyénkben