Imaoldal

791

„Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!”

/1Kor 11,23/

„Tegyétek, amit Jézus mond”

/Jn 2,5/

„Bizony, bizony mondom nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek”

/Jn 6,54/

Hosszabbítsátok meg együttlétünket a kitett OLTÁRISZENTSÉG imádásával! Hordozzatok szívetekben, miután magatokhoz vettetek. Ne szaladjatok el rögtön ! Ne felejtkezzetek meg Rólam! Beszélgessetek Velem. Szeressetek. Adjatok hálát! Mondjatok el mindent, ami bánt, aminek örültök. Kérjetek! Mindent kérhettek. Kérjetek sokat! Hiszen végtelenül gazdag vagyok! Kérjetek kegyelmeket másoknak, mindenkinek!

Imádjatok mindenki helyett, mindenkiért és mindenki nevében! Ajánljátok föl kiontott VÉREMET, szent sebeimet az ATYÁNAK mindenkiért, mindenki helyett és mindenki nevében! Csak ez mentheti még meg a világot!”

/Eucharisztikus keresztút-részlet/

 

Dicsérd Sion a Megváltót,
dicsérd a vezért s a pásztort,
zengj himnuszt, zengj éneket.
Ahogy bírod akként merjed,
nagyobb Ő, mint a dicséret,
méltón nem dicsérheted.

Legyen teljes, legyen zengő,
legyen vidám és illendő
szívünk ujjongása ma:
mert ezt a napot jelzi ünnepünk,
melyen először adatott nekünk
ez a lelki lakoma.

Ó igaz kenyér, jó Pásztor,
Jézus óvj az elbukástól.
Te táplálj és te palástolj,
s add, hogy a feltámadáskor
üdvnek látói legyünk

/Aquinói Szt. Tamás/

 

Istenhez való természetfölötti viszonyunkat az Oltáriszentség jellemzi igazán. (…) Istennek városa az Egyház, a háza pedig az Oltáriszentség. A városban nem vagytok jövevények, s e házban nem vagytok vendégek. Én e város polgára, otthon vagyok Jézusnál. Az édes otthon éneke ez: „ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől?” (Róm 8,35) Senki, soha!… „te vagy a sziklám és váram!… nevedért vezess és irányíts engem” /Zsolt 31,4/ Itt lehet pihenni, és ez a pihenés töltekezés és erő.

/Prohászka Ottokár püspök/

 

Csak itt vagyok én igazán otthon.
Itt elcsitul minden keresésem
és minden rohanásom itt elpihen.
Szentségházad áldott küszöbére
lehajtom fáradt homlokom

Szomorú napokat élünk. A hit halott. Az istentelenség diadalát üli. A legbiztosabb eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól ezt a végzetes kórt, ha az eukarisztikus eledellel erősítjük meg magunkat. Ez nem lesz könnyű annak, aki hónapokon át nem lakott jól az Isteni Bárány szeplőtelen testével.

/Szent Pió atya/

 

Mi abban az örömben is részesülünk, hogy közelebb kerülhetünk Hozzá, magunkhoz véve őt a szentáldozásban. De Jézus nem elégszik meg azzal, hogy az Élet Kenyere legyen számunkra; szegények szenvedő testében rejtőzve éhezővé változtatja magát.

/Kalkuttai Boldog Teréz anya/

Bevallom, Uram, néha szeretnék megszökni az élet gondjai elől. De tudom, hozzád ilyen céllal nem menekülhetek. A szentmisét nem kikapcsolódásra adtad nekünk. A veled egyesülő áldozat lényege éppen az odaadás, a végsőkig való helytállás vállalása. Egész szívvel akarok nekilendülni mindannak, ami az én feladatom ezen a földön.

Előző cikkXIII. Munkácsi Ifjúsági Találkozó
Következő cikkIgaz szeretet. Jézus Szentséges Szívének ünnepére