Imaoldal

815

Uram! Múltamat irgalmasságodba – jelenemet szeretetedbe – jövőmet gondoskodásodba ajánlom.

Pió atya

 

Isten irgalma oly nagy, hogy könnyebb megmenekülni, mint elveszni.

Vianney Szt. János

 

Én vétkeztem – te viszont eltűrted.
Én elhagytalak – de te még mindig törődsz velem.
Ha bánkódom – megbocsátasz.
Ha visszatérek – befogadsz.
Sőt, ha halogatom a visszatérést – vársz rám.
Visszahívsz – ha eltévedek.
Édesgetsz – ha ellenállok.
Megvárod, míg fölébredek kábultságomból.
Magadhoz ölelsz – ha visszatérek.

Szent Ágoston

 

Krisztusunk, ki elfogadod
a keresztet az emberek kezéből,
hogy Isten embereket üdvözítő
szeretetének jelévé tedd,
add meg nekünk és korunk minden emberének,
hogy higgyünk e határtalan szeretetben,
s átadván a kereszt jelét az új évezrednek,
a megváltás hiteles tanúi lehessünk.
Krisztusunk, aki elestél bűneink súlya alatt és fölkeltél megigazulásunkra,
kérünk, segíts minket és mindazokat, akiket földre sújt a bűn, hogy fel tudjunk kelni és folytatni utunkat.
Krisztusunk, aki eljöttél e világba,
hogy meglátogasd azokat,
akik várják az üdvösséget,
add, hogy a mi nemzedékünk
fölismerje látogatásodnak idejét,
és része legyen megváltásod gyümölcseiben.
Ne engedd, hogy miattunk
és az új évszázad emberei miatt sírni kelljen,
mert visszautasították az irgalmas Atya kezét.

II. János Pál

 

Istenem, tiéd a hatalom, a bocsánat,
a gyógyítás és a nagylelkűség.
Fordulj felém, aki remegek
feneketlen szakadék-börtönömben,
mert elborít a sár, lehúz bűneim lánca.

Uram, te mindig jót teszel,
fény vagy a sötétségben, az áldás bősége,
irgalmas és együttérző barátja az embernek.
Te könnyen lehetővé teszed azt,
ami lehetetlen.

Tűz vagy, ami elnyeli bűneimet,
sugár, mely végtelen titokban meríti el
az egész világmindenséget.

Ó, Áldott, emlékezz meg rólam
nagy irgalmadban,
és ne igazságodban!
Szabadíts meg engem, bűnöst,
a halálos megszégyenüléstől,
hogy békességed Szent Lelke
megpihenjen bennem, ó, Mindenható!

 Nareki Szent Gergely

Emlékezzél, Urunk, egyházadról! Szabadítsd meg minden gonosztól! Tedd tökéletessé a szeretetben! Forraszd egységbe népedet a világ négy égtájáról, és vezess el mindenkit országodba: ebbe a Szent Istenországba, amelybe őket meghívtad!

Őskeresztény ima

Előző cikkSzázéves az Ökumenikus Imahét
Következő cikkHogyan látom az ökumenizmus jövőjét?