Imaoldal

767

Édesanyám, Mária, vigyél magaddal a betlehemi istállóba, hadd merüljek el annak a nagy és csodálatos dolognak a szemlélésében, ami azon a csendes, szent éjszakán történt!

Pió atya

 

Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jó-cselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem, nem késlekedhetem vagy feled-kezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fogok erre járni.

William Penn

 

Ó drága betlehemi Fiúcska, add,
hogy egész lelkemmel közeledjek
születésed mély misztériumához.
Helyezd az emberek szívébe azt a békét,
amit néha oly nekikeseredetten keresnek,
s amit csak te tudsz megadni.

Segíts, hogy jobban megismerjük egymást,
és mint ugyanannak az Atyának gyermekei,
testvéri szeretetben éljünk egymással.

Fedd fel előttünk szépségedet,
szentségedet, tisztaságodat.
Ébreszd fel szívünkben
a szeretetet és a hálát
végtelen jóságodért.
Egyesíts mindenkit a szeretetben,
és add meg nekünk a te mennyei békédet!

  Boldog XXIII. János pápa

 

Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki méltókká tett titeket arra, hogy nektek is részetek legyen a szentekkel a világosságban. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, s áthelyezett szeretett Fiának országába. Benne van a mi megváltásunk, a bűnök bocsánata.

Kol 1,12-20

 

Kempis Tamás
Köszönet Jézus születéséért

Örök magasztalás és dicséret illessen
Téged, Mennyei Atyánk,
Mert úgy szeretted a világot,
Hogy egyszülött fiadat adtad érte.
Megengedted, hogy megszülessék
És testvérünk legyen.
Hogy élhessünk, megengedted,
Hogy az örök élet közénk jöjjön.
Hogy megvilágosodjunk,
Megengedted, hogy maga a Világosság
Szálljon alá a sötétségünkbe.
Hogy gyermekeid lehessünk,
Fiadat kicsiny ember-gyermekké formáltad.
Én Uram és én Istenem,
Mily csodálatos bölcsességgel és kegyelemmel
Mentettél meg engem!
Hódolva imádlak Téged,
Fiad jászolbölcsőjénél.
Ne vesd meg csekély hálaadásomat
És dicséretemet, Jézus Krisztusért!

Amen.

Jézus Pilátus előtt is megvallja: arra születtem, hogy király legyek. Ő születésétől fogva király, mivel szeretetből született, születésének oka a szeretet. Egyszerre van itt úgy, mint a szeretet születése és a szeretet királya. Országa teljes egészében szeretet és örökkévalóság, mindöröktől fennáll. Jézus születése által ez a szeretet kiterjed a világra, magában foglalja a világot, rá vonatkozik.

Ez a születés kettős értelemben szeretet:

Istentől született szeretet, hogy megmentse a világot;

az Isten A nyjától született szeretet, aki ” igenje „által egyszerre elfogadta a Fiút is és az isteni szeretetet is. Mária oly eleven szeretetet érez Istenben, hogy ez, általa, képes világra hozni a Fiút.

Miért jött?

Elhozta nekünk, hontalanoknak, sehol otthon nem lévőknek az elvesztett Országot… – a szeretet országát. Aki nem hisz, nem szeret, annak számára teljesen zárva van ez az ország… Csak azok lépnek be oda, akiket szeretnek, akik szeretetben élnek, s akik a maguk részéről szintén szeretnek, akik életben tartják a szeretetet.

Mária, te sohasem kételkedtél,
ellenben mindig hittél,
és el is nyerted hited jutalmát.
„Boldog vagy, mert hittél”.

Mi is boldogok vagyunk azonban,
mert hallottunk és hittünk:
minden hívő lélek
megfoganja és megszüli Isten szavát
és elismeri az Ő műveit.

Eszközöld ki, Mária,
hogy bennünk legyen a te lelked,
s úgy dicsőítsük az Urat;
hogy bennünk legyen a te szellemed,
és úgy ujjongjunk Istenben.
Bár testileg egyedül csak te vagy Krisztus anyja,
a hitben mi is mindnyájan életet adhatunk neki.
Ó Mária, segíts, hogy befogadjam magamba Isten igéjét!

Szent Ambrus

Előző cikkA ráti gyermekotthon újabb épületének megnyitása
Következő cikkTanítás a karácsonyról