Imaoldal

883

Mindenható örök Isten, szabad nekünk földi áldásodat is kérni, ha az lelkűnknek javára válik. Tégy minket méltóvá földi áldásodra! Adj nekünk istenfélő szívet, mely Téged igazán szeret, add, hogy ne legyünk méltatlanok ajándékaidra! Adj olyan szellemet, amely minden jótéteményedért Neked ad hálát, és nem használja másra jóságodat, mint a Te dicsőítésedre és az emberek javára.

Hofbauer Szent Kelemen

Áldjon meg ma, édes Jézusom, a te lelked,
áldjon meg isteni fölséged.
Áldjon meg a te termékeny emberséged.
Legyen áldása oly hathatós,
hagyja isteni bőkezűséged rajtam
áldásodnak oly világos jeleit,
hogy győzhetetlen szeretettel
felbonthatatlanul veled legyek,
és régi magamat egészen elhagyjam.
Tégy tökéletessé szeretetedben!
Add, hogy kedves legyek előtted
lelkem alázatával, testvéri szeretetével,
tiszta egyszerűséggel, alázatos szeméremmel,
szívem ártatlanságával, érzékeim őrzésével,
életem szentségével, készséges szófogadással,
édes türelemmel, lelki fegyelmezettséggel,
önkéntes szegénységgel, szent szelídséggel,
jó lelkiismerettel, érett erkölcseimmel,
vidám elmével, minden igazságban,
szilárd hittel, szent kitartással,
erős reménnyel, teljes szeretettel,
a te szeretetednek boldog bevégzésével.

Add, hogy szívem tövisbokra
az erények paradicsomává,
a tökéletesség virágoskertjévé változzék;
legyen olyan, mint a termőföld,
melyből béke, szentség, jámborság sarjad,
amelyen rajta az Isten áldása.

Szerelmes Jézusom,
maradj mindvégig mellettem,
hogy szívem szüntelen nálad legyen.
Legyen enyém a te szereteted oszthatatlanul,
és áldd meg kimúlásomat.

Ha majd elhagyom a test börtönét,
Lelkem szüntelenül benned nyugodjék.
Ámen.

       /Nagy Szent Gertrúd/

Isten nem azért áldja meg az embert, mert megtalálta Őt, hanem azért, mert kereste. /Kirkegaard/

Ne fordíts időt semmi olyanra, amihez nem kérheted Isten áldását. /Lavater/

Puszta Sándor

Áldassék

Áldassék ez alkonyóra, Simogass meg Istenem.
Szórd kegyed kis lázadódra, Összeteszem két kezem.
Legyen béke a szóknak, Lehunyom a két szemem,
Könnyezőknek és síróknak. Simogass meg Istenem.
Minden harc és minden lárma Csituljon el szívemen.
Te lakjál benn, te légy álma. Simogass meg Istenem.
Áldassék ez alkonyóra, Összeteszem két kezem.
Szemem hunyom, figyelj szómra. Simogass meg Istenem.

Ha Isten nem kényeztet, nem becézget, akkor is jónak kell maradnod. Türelemmel kell enni kenyered, ha száraz is; akkor is végezned kell kötelességedet, ha nem most kapsz jutalmat érte. Ha így teszel, akkor Isten iránti szereteted érdek nélküli Ez a legtökéletesebb lelkek sajátja.

/Pió atya breviáriumából/

Előző cikkOlajszentelés és püspöki ezüstmise Munkácson
Következő cikkKeresztút Korláthelmecen