Olajszentelés és püspöki ezüstmise Munkácson

742

2007. április 4-én, nagyszerdán délelőtt fél 10-kor olajszentelési szentmisére gyűltek össze a Munkácsi Egyházmegye papjai és hívei. A szentmise keretében az egyházmegye papjai megújították szentelésükkor tett papi ígéreteiket, s megszentelték a szentségek kiszolgáltatásához szükséges olajokat. A szentbeszédet Milán Sasik munkácsi görög katolikus püspök mondta, s vendégként jelen volt Nemeshegyi Péter jezsuita atya is, aki a szentmise után elmélkedést tartott a papoknak.

Majnek Antal püspök atya, aki ebben a hónapban ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját, ebben a szentmisében emlékezett meg e jeles dátumról papjaival és híveivel együtt, melyben az Eucharisztia és a papság intézményének alapítására emlékezünk. Beszédében hálát adott Istennek papi életéért, a papságra való meghívásáért. Elmondta: papként, de püspökként még inkább látja, hogy ezt a hivatást csak közösségben lehet gyakorolni, ezért arra kérte a jelenlevő papokat és híveket, hogy segítsék munkáját, s imádkozzanak érte a továbbiakban is. Arról is szót ejtett, 18 éve tartó kárpátaljai szolgálata milyen jelentős időszaka lett életének.

A papság köszöntése után a hívek következtek. Minden megszólalásban benne volt a köszönet Istennek, hogy Magyarországról Kárpátaljára hívta el a püspök atyát, s az a jókívánság, hogy életét továbbra is hűségben és Isten kegyelmében élhesse, aki erőt ad a sokszor nehéz keresztnek bizonyuló püspöki szolgálathoz.

A szentmise végén a jelenlevők ezüstmisés áldásban részesültek.

Ezüstmisés jelmondatát a püspök atya a második Korintusi levélből vette: „Amor Christi urget nos” – Krisztus szeretete sürget minket.”

Előző cikk25 év a papi szolgálatban – Interjú Majnek Antal püspökkel
Következő cikkImaoldal