Imaoldal

945

Éjszaka, a világ sötét órájában jön el a karácsony. Úgy várjuk a fényt, ahogy a pásztorok, mert a „halál árnyékában” mi is szeretnénk azt megtapasztalni.

Carlo M. Martini

Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.

Mt 9,13

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a Te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.

/XVI. Benedek pápa „Az Isten szeretet” kezdetű enciklikából/

Mária készen állt Isten titkainak meghallására. És mi? Vajon mi is készen állunk Isten hívására? Vagy nincs elég időnk rá? Különös módon igaz ez akkor, amikor valami nagyon nehéz, sőt homályos dolog nyomasztja és szomorítja szívünket.

– Akkor is igent mondanék, mint Mária?

Ne akarjuk becsapni és áltatni magunkat. Ez az igen nem egyszerű, nem könnyű. Valljuk be, nekünk is szükségünk van a segítő, erősítő isteni szóra, amint az angyal is bátorítóan közeledett Máriához: Ne félj!

Milyen nagyszerű szabadulás lenne számunkra, ha szívünk mélyén mi is megvívhatnánk a harcot, és eljuthatnánk vívódásaink eredményeként a hit és a bizalom igenjéhez… Biztos, hogy bátran nézhetnénk szembe jövőnkkel, és lelkünk mélyén mi is őszintén mondhatnánk: igen, Uram, jöjj, történjék velem a te szavaid szerint!

Életünk új szakasza kezdődhetne így el, ami csöppet sem lenne könnyű. De biztosak lehetünk abban, hogy hitünk s bizalmunk igenjéből olyan életszakasz kezdődhetne el bennünk, amely bár homályos vagy tiszta, de mindenképp üdvösségszerző, helyes és jó, csodálatos és húsvéti fényre vezető út!

/Bernhard Welte/

Nem akarjuk Jézust hideg jászolban fogadni -mégis sokszor szívünk az, mely kemény és hideg hely lenne az Istengyermek számára. Úgy szeretnénk Őt a szívünkbe fogadni, hogy az tele legyen szeretettel és alázattal. Azt szeretnénk, ha tiszta és szeplőtelen szívünkben születhetne meg ma Jézus! Jézus azért jött el a világba, hogy mindenkinek elmondhassa: az Isten maga a szeretet. Ő nagyon szeret téged is. És azt szeretné, ha mi is úgy szeretnénk egymást, ahogyan Ő szeret minket. Szeressétek Őt! Hogyan szerette Őt az Atya? Nekünk ajándékozta. Hogyan szeretett Jézus minket? Megosztotta velünk az életét, mindenét odaadta, amije csak volt, nekem is, neked is. Szeretetből halt meg értünk a kereszten. Amikor feltekintettünk a keresztre, szeretetének nagyságát, ha pedig a jászolra nézünk, szeretetének gyöngédségét, szelídségét érthetjük meg, amellyel minden családot szeret. Jézus azért jött közénk, hogy Isten szeretetének gyöngéd vonását megmutassa: „neveden szólítottalak: az enyém vagy.”/íz 43,17

/Boldog Kalkuttai Teréz anya/

Mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak;
irányítsd szívemet, hogy félje nevedet!
Uram, Istenem egész szívvel áldalak, dicsőítem nevedet mindörökké.
Mivel nagy volt irgalmad irántam, lelkemet kimentetted a halál verméből.
Tekints rám és ajándékozz meg irgalmaddal,
adj erőt szolgádnak, segíts szolgálód fián!
Add jelét kegyelmednek,
hogy lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek,
hogy te, Uram, segítettél
és vigaszt nyújtottál.

/86. Zsolt 11-13; 16-17/

Ó szent virradat! Te az örök világosság Fényessége és az igazságosság napja vagy: jöjj, és világosítsd meg azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek!

Előző cikkErzsébet-bál Beregszászon
Következő cikkKarácsonyok hajdanán