Imaoldal

995

Zarándokként járt az emberek földjén, útját, mint mindenki, a sírban fejezte be, de legyőzte a halált, és szeretetből, teljesen új módon, megnyitotta a földet és azt szélesre tárta az Ég felé. Krisztus feltámadása, a Keresztség révén, a mi feltámadásunkká vált.

XVI. Benedek pápa

Húsvét az új élet ünnepe. Krisztus feltámadt, és feltámadásában ott van a mi életünk is. Lehet az élet ezentúl szenvedés, olajfák-hegyi elhagyatottság, nagypénteki tragédia, kín vagy halál, ezentúl már mindig benne lesz a feltámadás csírája is. Benne lesz fénylő magja annak a kiolthatatlan tűznek, amit a feltámadt Krisztus gyújtott az idő és örökkévalóság számára.

Kammermeyer

 

Urunk, Feltámadt Jézusunk!

Jöjj közénk ma is áthatolva

a belülről lezárt ajtókon.

Lépj „középre” szavaddal és szentségeddel.

Add nekünk békédet, gyógyíts meg

és szabadíts fel minket

a legnagyobb örömre.

Nyisd fel az ajtókat, melyeket belülről mi zárunk be.

Ne hagyj bennünket kamránk sötétjében,

hanem tárd föl

lelkünk kapuit az embertárs, a világ felé.

Tégy feltámadt életed tanúivá minket,

hogy téged hirdessünk az élet országútjain is.

(H. Wittler)

Az a feladatunk, hogy Isten örömének tanúi legyünk. Igaz, ez keresztút – de az öröm útja is, mivel a reménység útja.

(P. Cazelles)

A tékozló fiú imája

Uram, az én esztelen tetteim

versenyre kelnek a tékozló fiúéval,

és mint ő tette, most én is lábadhoz borulok,

sírva kérem bocsánatodat,

ne vess meg engem, Mindenség Királya!

 

Tégy méltóvá engem,

Halhatatlan asztalod lakomájára,

bár menyegzős köntösöm

régen elvesztettem,

bemocskoltam a tőled kapott fehér ruhámat.

Irgalmasságodban

ajándékozz meg vele újra engem,

Uram, Mindenség Királya!

(Szent Romanus, dalköltő a VI. századból)

Krisztus, te megnyitod szemünket szereteted csodájára. Mióta föltámadtál, Szentlelked által mindenkihez elmégy, akárhol éljen. De te, Föltámadott Urunk, még ennél is jobban szeretsz minket, mert ha el is homályosul előttünk jelenléted, megszólítasz minket: Itt vagyok! Jöjj, kövess engem! Jöjj, és megtalálod életed értelmét! Jöjj, és fölfedezed, hol találhatsz szívednek nyugalmat.

(Roger testvér imája)

Isten megjelenik annak, aki tiszteli az életet, aki a fényre vágyik, aki a szeretetet keresi. Mindenkor, ha kitágítod életedet, ha igazat cselekszel, ha szeretsz, Isten lép napvilágra tetteidből.

(Carlo Carretto)

 

Húsvéti imádság

Urunk Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe

elküldted világosságodat.

A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor

szereteted elrejtett hatalma lakik,

s titkaid közepette

a megváltottak allelujáját énekelhetjük.

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,

Mely nem hagy tévelyegni minket,

S ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,

adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív,

elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,

elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,

azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.

Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,

mint a hajnalfény napjainkba,

hadd legyünk igazán húsvéti emberek

a történelem nagyszombatjain.

Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,

a mai időkben is, vidáman járjuk utunkat,

eljövendő dicsőséged felé. Ámen.

(Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa)

Visszhangozzék a szívünkben az Úr édes és kötelességre is intő szava: „Ha valaki nekem akar szolgálni, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Ha valaki nekem szolgál, azt megdicsőíti az Atya” (Jn 12,26). Nekünk is, vele egyesülve, készeknek kell lennünk arra, hogy odaadjuk életünket testvéreinknek (1Jn 3,16), így válunk a béke apostolaivá, egy olyan öröm hírnökeivé, amely nem fél a fájdalomtól, a föltámadás örömének hírnökeivé.

(XVI. Benedek pápa)

Előző cikkMit jelent számodra a feltámadás?
Következő cikkA Gondviselés keze vezetett