Imaoldal

1026

„Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

Lk 11,13

 

A Szentlélek első és legnagyobb ajándéka a bölcsesség, amely a Magasságból kapott fény: különleges részvétel Isten misztikus és fenséges ismeretében. Ebből a magasabb szintű bölcsességből egy újfajta, szeretettel átitatott megismerés fakad, amelynek segítségével a lélek közelebb kerül az isteni dolgokhoz.

A bölcs tudás emellett megadja nekünk azt a különleges képességet, hogy az emberi dolgokat Isten fényességében, az ő mércéjével mérjük. Ez az ajándék megvilágosítja a keresztény embert, aki így beleláthat a világ dolgaiba. A teremtés valódi értékeit senki más nem képes úgy felismerni, mint az, aki Isten szemével néz a világra.

Szent II. János Pál pápa

 

Isten mondja: Kérjetek és kaptok.

Mit kérsz tehát?

Nyisd nagyra szívedet,

félre a kicsinységekkel!

Tágítsd nagyra vágyaidat!

Nem akárki, hanem a

Mindenható szólít fel:

Kérj, amit akarsz!

Szent Ágoston

 

Az Istenhez való közeledés olyan, mint egy nyitott seb, amelynek begyógyulásáért az ember mindent megtesz. Még mielőtt felfedezné az Igazságot, meg kell éreznie, mi a kétségbeesés és a kételkedés.

Nazianzi Szt. Gergely

Vigasztaló Szentlélek!

Szállj le hatalmas erőddel szívem rejtekébe!

Örvendeztesd meg egy villanással az elhanyagolt
szentély sötét odúit. Az életút porától belepett

és lelki szárazságtól megviselt szívemet

öntözd meg harmatod bőségével.

Jöjj már! Jöjj!

Te kegyes vigasztalója vagy a szomorkodóknak.

Védelmezője vagy a kiszolgáltatottnak.

Segítő erőforrás vagy a gyönge számára.

Megtisztító fürdő vagy azok számára,

akik bemocskolódtak.

Fölemeled azokat, akik elestek.

Add, hogy szeresselek, őrizz,

hogy el ne veszítselek.

Szent Ágoston

 

Akik imádni akarják Istent, azoknak először is kérniük kell Tőle a Szentlelket, Akit Ő örömmel ajándékoz mindenkinek, aki kéri…

Ahogyan Jézus egy pillanat alatt képes volt orvosolni a zsidók és a szamáriaiak évszázados ellenségeskedését és lerombolni a közöttük lévő falakat, ugyanígy képes az én életem bűneit is egy pillanat alatt áldássá fordítani. Legnagyobb gyengeségünk lehet életünk legnagyobb kegyelme! Ha engedem Istent, hogy belépjen a nyomoromba, akkor a legnagyobb jót tudja kihozni belőle. De vannak olyan gyengeségeink is, amelyeket Isten nem enged megváltozni, mert az üdvösségünk szempontjából jobb, hogy nem vagyunk hibátlanok!

Fejéregyházi Tamás LC

Krisztus,

Éltető Lelked

bontakoztassa ki bennünk

az adományokat,

amelyekkel mindenkit

megajándékoztál!

Te úgy fogadsz el minket,

Ahogy vagyunk.

Miért kellene hát arra várnunk,

hogy megváltozzék a szívünk,

mielőtt még hozzád térnénk?

Te fogod majd átalakítani azt.

És Te mindent megadsz,

Ami csak begyógyíthatja

Föltépett sebeinket:

az imádságot, a dicsőítés énekét,

a megbocsátást,

a kiengesztelődés rügyfakadásait.

Roger testvér

 

A Szentlélek: tűz, amely az ember lelkében cselekszik, az embert belülről ihleti. Olyanféle viszonyba kell vele helyezkednem, ahogy az anyag viszonylik a művészhez, de az élő, művészi anyag. Így például a zeneművész, a szavaló, az énekes, színész, aki odaadja magát a zeneszerzőnek, költőnek, drámaírónak, hogy alakítsa őt. Ugyanúgy adjuk oda magunkat a művészi Szentléleknek, a Szentlélek tüzének, hogy alakítson bennünket. Adjuk oda magunkat és dolgozzunk vele együtt. Feladatunk: folytatni az ő művét, a megszentelést. A pünkösdi tüzet, amely belénk szállt, kisugározni másokra. Bizonyságot tenni Krisztusról, tüzünkről, hogy tűz gyúljon mindenütt.

Sík Sándor

 

Mély és állandó vágyakozásban kell élnünk, hogy engedelmeskedjünk Istennek, de ez a vágy akkor lesz igazán a Szentlélek szerint, ha békesség, belső szabadság, bizalom és ráhagyatkozás kíséri, nem pedig zűrzavar, ami megbénítja a lelket és megakadályozza, hogy szabadon döntsünk.

Arra kell törekednünk, hogy belső szabadságban és békében haladjunk. Közben tudjuk, hogy a démon mindent megpróbál, hogy összezavarjon minket: ravasz és ki akarja használni azt a vágyunkat is, hogy Isten akaratát szeretnénk tenni. Nem szabad hagynunk, hogy rászedjen. Ha valaki távol él Istentől, az ellenség a rosszal kísérti… De ha egy ember közel van Istenhez, szereti és semmire sem vágyik annyira, mint hogy tetszésére legyen, a démon őt is kísértheti… Aggodalmaskodást kelt bennünk… Meg akar győzni, hogy nem teszünk eleget, vagy amit teszünk, nem Isten iránti szeretetből tesszük, hogy az Úr nincs megelégedve velünk…

A szabadság lelkülete kell, hogy vezessen minket minden cselekedetünkben és döntésünkben.

P. Jacques Philippe Keresd a békét és járj a nyomában! c. könyvéből

 

A legjobb és legnagyszerűbb dolgok közé tartozik, ami sikerülhet az életedben, hogy hallgatsz és hagyod Istent működni és beszélni.

Dag Hammarsjöld

Előző cikkAz Atya és a Fiú Lelke – az újjáteremtő Lélek
Következő cikkOlajszentelés és papi ígéretek megújítása