Interjú Veres András püspökkel

864

Dr. Veres András püspök a Szent Márton-napi búcsú megünneplésére érkezett Munkácsra. (Erről bővebben lapunk 3. oldalán olvashatunk.) Ebből az alkalomból beszéltünk vele.

– Püspök atya most először jár Kárpátalján?

– Két-három alkalommal már voltam itt, de ilyen ünnepi alkalomból most először.

– Az ünnepi szentmise több nyelven volt, amit mi már megszoktunk. Önnek mi volt a benyomása róla?

– Az Úristen megadta azt az ajándékot, hogy sokszor voltam nemzetközi környezetben, tehát nem volt újszerű számomra. A beszéd közben, amikor a tolmácsolás alatt várnom kellett, az jutott eszembe, hogy a hívek milyen szép módon élhetik meg itt a nemzetiségekhez való tartozást, ugyanakkor mégis a közösséghez való tartozást. Hiszen a hit összeköti őket itt a templomban, és – bízom benne – a mindennapokban is. Azt hiszem, ezt mindenképpen az Úristen különleges ajándékának kell tekintenünk, mert így lehet igazából megmutatni, hogy Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk: nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad – ahogy Pál apostol mondja -, hanem mindnyájan egyek vagyunk Krisztusban. Ez gyönyörűen megmutatkozott a szentmisében.

– A szentmise után a helybéli papoknak tart lelkigyakorlatos beszédet. Mi lesz a vezérgondolat?

– Szentatyánk, XVI. Benedek pápa azt ajánlotta, hogy ebben az évben az egész világegyház Szent Pál apostolra emlékezzék, s ezért Szent Pál évet hirdetett. Gondolataimat is ehhez a témához akarom fűzni: Szent Pál életstílusából, munkájából mit tudunk mi, ma élő apostolok kamatoztatni, mit tudnánk az ő lelkületéből átvinni a mai egyházba.

– Mint magánember – hiszen hozzánk, a határhoz közeli településről, Pócspetriből származik – mire kíváncsi, mit szeretne megnézni itt Kárpátalján?

– Eddigi látogatásaim mindig gyorsak voltak Kárpátalján, és mindig az árvízhez kötődtek, tehát akkor inkább csak a nyomorúságot és a bajt volt alkalmam látni. Most Majnek Antal püspök atya azt ígérte, hogy magyar történelmi helyszínekre is elvisz: meglátogatjuk a munkácsi várat, elmegyünk a Vereckei-hágóhoz, a szolyvai emlékparkba – ezért azt gondolom, hogy kicsit ünnepibb lesz ez a mostani látogatásom.

– Mit üzen a kárpátaljai katolikus híveknek?

– Egyrészt, hogy őrizzék ezt a szoros egyházhoz, Krisztushoz tartozásukat, másrészt pedig legyenek példái annak, hogy egy területen igenis tudnak nemzetek, nemzetiségek békében és szeretetben élni, amelynek alapja a Krisztushoz való tartozásunk.

Az interjút készítette:
Váradi Natália

Előző cikkSzent Márton püspök ünnepe egyházmegyénkben
Következő cikkImaoldal