Istengyermek, kit irgalmad közénk hozott…

903

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen!” (Jn.3,16.) Karácsonyaink külsőleg egyre fényesebbek. Egyre több a reklám, egyre több a lágy karácsonyi dallam, s egyre több az ajándék. Mintha az emberek egymást akarnák túllicitálni, s a karácsony ünnepe sem lenne más, mint alkalom a versengésre. Az igazi karácsonyi ajándékot, amit Isten ad nekünk, azt senki sem tudja felülmúlni. Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta a világnak.

Miért küldte el Isten Fiát a földre?

Nem azért, hogy meggazdagodjon. Jézus semmibe vette azt, amiért az emberek itt annyira törik magukat, annyi jellemtelenségre képesek, sokszor még ölnek is érte. Nem kereskedett, pénzt nem gyűjtött, nem is foglalkozott vele. Szegényen született, szegényen élt és szegényen halt meg.

Nem azért jött el Jézus, hogy leigázza ezt a világot fegyverrel és uralkodjék rajta. A zsidók ezt várták tőle, és amikor nem teljesítette vágyukat, szembefordultak vele. Nem használta ki csodatevő képességét, nem lovagolta meg a néphangulatot. Amikor királlyá akarták tenni, eltűnt előlük.

Isten azért küldte el Fiát, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.

Isten végtelen szeretetének a bizonyítéka Jézus, és örök életünknek megszerzője. Ennél nagyobb ajándékot nem adhatott volna Isten a világnak. Az ajándékot nem az teszi értékessé, hogy mennyit ér, hanem az a szeretet, ami benne van.

Mit adott nekünk Isten Fiában?

Végtelen irgalmát. S ha az Isten Jézusban testet öltött, akkor irgalma annak a pici gyermeknek a szívében lett közöttünk megtapasztalható valósággá. Az Úr Jézus földre szállásának végső célja: Istennek megesett rajtunk a szíve, és irgalmat akart gyakorolni velünk. Karácsony nélkül, Isten irgalma nélkül nem lenne élet bennünk. Olyanok lennénk, mint a siralomházban ülő rab, aki tudja, hogy nincs menekvés, életének hamarosan vége. Isten irgalma azonban megmenti Fia által a halálraítélteket, visszaadja nekik az életet.

Jézus szeretetből folyamatosan magára vállalja a bűneinkért járó büntetést. Nem lehetünk közömbösek ilyen nagy szeretettel szemben!

Karácsony a legszebb ünnep: örüljenek a hívek, mert Isten gondolt rájuk és elküldte legértékesebb kincsét, egyetlen Fiát nekik! Örüljenek a bűnösök, mert Isten őket sem tekinti elvetettnek, hanem irgalmat gyakorol velük! Örüljenek azok is, akik egyedül vannak és senkitől sem kapnak ajándékot, Isten rájuk is gondolt: karácsonyi fényük Jézus Krisztus! És örüljenek, akik szenvednek, mert Istentől társat kaptak, aki osztozik kesergésükben és magára vállalja szenvedésük egy részét! Karácsony fényében más értelmet kap a magány és a szenvedés is.

Milyen szomorú azoknak a helyzete, akik nem tudják, hogy milyen kincs van kibontatlan karácsonyi csomagjukban. Milyen balgák azok, akik nem fogadják el ezt az ajándékot. Aki nem fogadja el az ajándékot, az megsérti vele az ajándékozót. Aki elutasítja a Jézusban megjelenő isteni irgalmat és szeretetet, az Istent sérti meg. Isten tiszteletben tartja döntését, de ő lesz szegényebb. Olyan, mint az a kisgyermek, aki meg sem kóstolja az ételt, máris elutasítja.

Aki kap valamit és örül neki, az másokkal is meg akarja osztani, hogy azok is örülhessenek. Lehetetlen, hogy aki megtapasztalta az élő Krisztus szeretetét, irgalmát életében, ne tegyen róla tanúságot embertársainak, ne ajándékozza meg őket szeretetével, jóságával.

Annyi öröm van az életemben! 2007 legnagyobb ajándéka, hogy teljesült vágyam: a kárpátaljai misszió. Izgalommal jöttem. Az otthont felcseréltem egy idegen világgal. De csak addig volt idegen, amíg meg nem ismertem az itt élő embereket, akik nagy szeretettel fogadtak. Öröm számomra, hogy elmondják gondjukat, problémájukat. Örömmel látogatom a családokat, akik pótolják távolban lévő rokonaimat. Megtaláltam helyemet. Jól érzem magam. Látom az előttem álló feladatokat. Krisztus szelídségét, jóságát, együttérző szeretetét és irgalmát szeretném sugározni a gyermekek, a felnőttek és a betegek felé.

Minden kedves Olvasónak Istentől megáldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt kíván:

Butsy Lajos
aknaszlatinai plébános

Előző cikkMese – Szegény Dzsoni és Árnika (részlet)
Következő cikkA ráti gyermekotthon újabb épületének megnyitása