IX. Egyházmegyei Hittanverseny

827

2008. május 1-jén tartották Munkácson a IX. Egyházmegyei Hittanverseny döntőjét, melybe 50 csapatjutott be egyházmegyénk plébániáiról. A hittanverseny részeként a hittanosoknak fogalmazást kellett írniuk arról, a felkészülés során milyennek ismerték meg Jézust Szent Márk evangéliumából. Alábbiakban a legjobbakból köztünk néhányat.

„Mi Jézust segítőkész embernek ismertük meg Márk evangéliumából. Hiszen nagyon sok embert gyógyított meg élete során lelki és testi betegségből. Például amikor meggyógyította Bartimeust, a vakot, és még egy kislányt is visszahozott a halálból. Sok emberből kiűzte az ördögöt, de jutalmat sosem kért. Szerette az embereket, és a gyerekeket is, hiszen apostolai akarata ellenére is odaengedte magához őket, és még meg is áldotta őket. Senkivel sem kivételezett, számára minden ember egyenlő volt.

Apostolaiban megbízott, még hatalmat is adott nekik, de ennek ellenére Júdás elárulta. Az apostoloknak nem fizikai, hanem lelki hatalmat adott. Jézus mindig bölcs volt, mindig igazságos volt, tudta, ki hazudik és ki mond igazat. Szerette azt, aki igazat mondott: például a vérfolyásos asszony megérintette, és meg is mondta ezt, de Jézus nem haragudott rá. Egész életét arra használta, hogy jobbá tegye a világot, és megtanítson minket a jóra. Miértünk áldozta életét. És, hogy kihasználjuk ezt az ajándékot, mindig járjunk szentmisére, és hirdessük tanítását.”

H2O, Csap

„Márk evangéliuma segített megérteni, hogy Jézus milyen nagy dolgot tett az emberekért, azzal, hogy meghalt a kereszten, és sokáig tűrte a gyalázatokat, szenvedést, és azt, hogy csúfot űztek belőle.

Jézus megtanított minket arra, hogy kell szeretni és megbékíteni a gyűlölködőket. Jézus ugyanis sok embert meggyógyított, ördögöket űzött, tanított, és halottakat hozott vissza az élőkhöz.

Ugyanígy Márk evangéliumában sok mondat, sok tett megtanított minket arra, hogyan kell élni. Például a példabeszédek a magvetőről, a szőlőültetvényről. De azok az emberek, akik körülötte voltak, nem értették, hogy ő valójában az Isten Fia, és ezért, nem tudva, mit tesznek, keresztre feszítették őt, előtte meg a katonák kezébe adták őt, akik sorsot vetettek ruháira, kicsúfolták és keresztre feszítették őt.

Szerintetek Jézus kiérdemelte ezt a sok szenvedést azok után, hogy olyan sok jót tett az emberekkel? Én úgy gondolom, hogy ő sokkal többet érdemelt volna jóból, szeretetből, és nem hazugságból, szenvedésből és gúnyból. Jézus szenvedett és meghalt, nemde azért, hogy mi szeretetben és hitben éljünk. Ő nem ment el tőlünk, hanem még mindig itt van köztünk. Most, ebben a pillanatban is itt van velünk ebben a kis szobában mindünkkel, segít nekünk mindenben.”

Magvetők, Bustyaháza

„Ahogy a csapatokkal napról napra kibogoztuk a történetek mondanivalóját, annál jobban megismertük Jézust. Szent Márk evangélista számunkra a gyógyító és tanító Jézust mutatja be. Márk evangéliumában sok gyógyítást és csodát lejegyzett. Ezt azért tette, hogy megismertesse velünk Jézus hatalmát. Márk sokszor hangsúlyozza evangéliumában, hogy Jézus nem hagyta megszólalni a tisztátalan lelkeket, nehogy a nép ebből tudja meg, hogy ki is ő valójában. Jézus azt szerette volna, hogy ne a csodák és gyógyítások miatt higgyenek benne. A nép Messiásként egy hatalmas királyt, fejedelmet várt. A király eljött és emberré lett értünk, de ők vakok voltak, és nem tudták benne meglátni a királyt.

Hogy milyennek ismertük meg Jézust?

Jézus alázatos volt mindenki iránt, mindenkinek a szolgája volt. Jézus nem csak a választott népnek, a zsidóságnak, hanem mindenkinek megadja a hit lehetőségét, és mindenkihez eljutnak a morzsák, amelyeket az erős hitű emberek szórnak szét és juttatnak el a hitetlenekhez. Jézus nem ígért követőinek könnyű életet, előre megmondta, hogy üldözni fogják őket az Ő nevéért. Követnünk kell Jézust, és ki kell mellette tartanunk.

Jézus a szerető és irgalmas, tanító Messiás. Ha nem is érünk el jó eredményt ezen a versenyen, annyit már elértünk, hogy megismertük Jézust.”

Boldogok, Szürte

Nyertes csapatok

Fiatalabb korosztály

I. hely: Téglási Juhok, Téglás. Hitoktató: Kriczky Beáta
II. hely: Jézus Apostolai, Beregszász. Hitoktató: Komár Valéria
III. hely: Szent Rita, Bene. Hitoktató: Varga Erzsébet. Casciai Szent Rita,
Mezőkaszony. Hitoktató: Katkó Erzsébet.

Idősebb korosztály:

I. hely: Morzsák, Szürte. Hitoktató: Dorgay Angelika
II. Kiscsillag, Szürte. Hitoktató: Dorgay Angelika
III. Boldogok, Szürte. Hitoktató: Dorgay Angelika

Előző cikkKonferencia és lelkigyakorlat Szarvasházán
Következő cikkA „legkisebb” helynök – Szegedi Jenő