Járványügyi rendelkezések egyházmegyénkben 2020. november 14-től

450

Kedves Paptestvérek, kedves Hívek!

A jelenlegi megváltozott helyzettel kapcsolatban, a mostani állami előírásoknak (https://www.karpatinfo.net/belfold/2020/11/12/egyseges-karantent-hirdettek-ukrajnaban) megfelelően, az alábbi rendelkezéseket hozom:

1. Szentmisék

1.1. A jelen állami szabályozás értelmében 20 fő vehet részt közösségi rendezvényeken, kivétel a mozik, színházak, (s amit kifelejtettek,) a templomok.

1.2. Ügyeljünk viszont arra, hogy az egyes résztvevők megtartsák egymás között a másfél méter távolságot; se egymás mellé, se egymás mögé ne üljenek ennél közelebb. A templom elrendezéséből adódóan a plébános azt is kihirdetheti, hányan ülhetnek egy padban.

1.3. Figyelmeztessük a résztvevőket, és ha kell, a hívek is figyelmeztessék egymást a szájat és orrot eltakaró maszk használatára! (Ebben segíthetnek a ministránsok vagy az egyháztanács tagjai.)

1.4. A koronavírus bármilyen tüneteit tapasztaló emberek ne vegyenek részt közös liturgiákon!

1.5. Kérem a Paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket, áldoztatás előtt is!

1.6. A szenteltvíztartókat továbbra is hagyjuk üresen.

1.7. A szentmisék előtt és után is fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében.

1.8.Kerülni kell a közvetlen érintkezés (túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, a béke jelének átadásában is.

1.9. Ne helyezzünk ki közös használatú imakönyveket és egyéb tárgyakat sem.

1.10. A szabadtéri szentmisén és az áldoztatáskor is kötelesek megtartani a résztvevők egymástól a 1,5 méter távolságot és a többi egészségügyi előírást is, melyek a szentmisére vonatkoznak.

1.11. Ahol a templom kis mérete miatt nem oldható meg a szentmise biztonságos végzése, ott igény szerint lehet a templomudvaron tartani, amíg az időjárás megengedi.

1.12. Továbbra is gondosan tartsuk és tartassuk be az állami és az általam elrendelt előírásokat!

1.13. Áldoztatás

1.13.1. Továbbra is kizárólag kézbe szabad áldozni!

A papok és áldoztatók is feltétlenül viseljenek maszkot!

Kérek minden Paptestvért és minden hívőt, hogy szigorúan tartsa magát ehhez az előírásomhoz!

Papjainkat kérjük meg, hogy – mondják el és mutassák meg a kézbe áldozás méltó, szép módját.

1.13.2. Az áldoztató személy áldoztatás előtt és után is fertőtlenítse a kezét. A hívek is fertőtlenítsék kezüket áldozás előtt.

1.14. Perselyezés

1.14.1. Perselyezés, adománygyűjtés a szentmise végén történjen. A hívek távozáskor helyezzék adományukat kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Akinek lehetősége van rá, banki átutalással is eljuttathatja adományát vagy más célú támogatását. Ezzel csökkentjük a készpénz használatát.

1.14.2. A pénzt számolók húzzanak gumikesztyűt, vagy utána feltétlenül mossanak alaposan kezet.

2. Felmentés

Kérem az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy akinek hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, hogy saját és mások érdekében fontolják meg a szentmisén való személyes részvételt. Ha szükséges, akkor maradjanak otthon és a szentmise-közvetítések és személyes imádságaik által kapcsolódjanak be az Egyház imádságába. Számukra egyházmegyénk területén a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) továbbra is érvényben hagyom.

A felmentés és az óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

Természetesen nem tiltom meg nekik a templomba járást, de csak saját felelősségükre tegyék!

Akik azonban egyik csoportba sem tartoznak, azokat kérem, hogy a fenti biztonsági intézkedéseket betartva jöjjenek el a templomba, ahogy munkába vagy vásárolni is eljárnak. Számukra nem szűnik meg a vasárnapi szentmiséken való személyes részvétel kötelezettsége.

3. Igeliturgia, közösségi imádságok

3.1. A pap távollétében tartott vasárnapi igeliturgiára a szentmisénél említett feltételek vonatkoznak.

3.2. Minden nyilvános, templomban tartott közösségi imádságra is (rózsafüzér, litánia, szentségimádás stb.) a szentmisénél leírtak az irányadók.

4. Gyóntatás

A gyóntatás nagyobb helyiségben vagy szabad téren történjen a megfelelő óvintézkedésekkel (megfelelő távolság megtartása, a gyóntatón és a gyónón is legyen maszk, betegen senki ne menjen gyónni). Most, a téli időszakban a gyóntatóhelyiségben is lehet szentgyónást végezni, de a rács legyen hermetikusan lezárva.

5. Online közvetítések

Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését azokra a hívekre való tekintettel, akik nem jöhetnek el a templomba. Akik otthon imádkoznak és ott követik a szentmisét, éljenek a lelki áldozással és imádkozzanak a többiekért. Így maradunk kapcsolatban mindannyian ez alatt az időszak alatt.

Az online közvetítés a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.

6. Csoportos alkalmak

6.1. A tömegrendezvényeket a hatósági előírások 20 főig engedélyezik, így közösségi összejöveteleket csak ennek figyelembe vételével, a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

6.2. Más templomok búcsúira egyelőre ne zarándokoljunk el.

7. Elsőáldozás, bérmálás, egyházmegyei programok

7.1. Az elmaradt, ill. a tervbe vett egyházmegyei események, programok megtartásáról a későbbiekben születik döntés.

7.2. Az elsőáldozás és bérmálás megtartásáról: amennyiben nyárra terveztük ezeket, tartsuk meg még ebben az évben őket! Ezeknek az eseményeknek a lebonyolításában is biztosítani kell mindazokat a szabályokat, melyek a szentmisékre vonatkoznak (ld. 1. pont).

8. Házasságkötés, keresztelő, temetés

8.1. A házasságkötéseket és a kereszteléseket az 1. pontban található szabályoknak megfelelően lehet megtartani. Ahol a szentmisében tartott esküvő vagy keresztelő a megengedettnél nagyobbra növelné a templomban a létszámot, ott szentmisén kívül tartsuk meg ezeket a szertartásokat.

8.2. A temetéseket az eddigiekhez hasonlóan a temetőben végezzük.

9. Betegellátás

A 2020. március 27-én kiadott püspökkari és az általam március 30-án kiadott rendelkezésnek, valamint az aktuális állami járványügyi előírásoknak megfelelően végezzük.

***

A fentiek betartatásáért a helyi plébános a felelős (a temetés kivételével).

Tevékeny és találékony gondossággal figyeljünk egymásra, papok és hívek, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

Kérjük a Szentlélek Úristen segítségét egyházközségeink és egész egyházmegyénk számára, és imádkozzunk továbbra is a betegekért, orvosokért, ápolókért, a járvány és a veszélyhelyzet megszűnéséért!

Munkács, 2020. november 13.

τ Majnek Jenő Antal
megyéspüspök

Előző cikkRagyogjon át rajtunk Krisztus fénye!
Következő cikk„A kezetekben hordjátok a szívetek…” 20 éves a munkácsi kamilliánus család