Keresztény édesanyák összefogása Rahón

701

Nagy örömmel gyűltek össze 2009. augusztus 27-én a rahói és zipserei egyházközségek édesanyái és nagymamái a plébániatemplomban, hiszen ezen a napon alakult meg városunkban a gyermekeikért imádkozó keresztény édesanyák Szent Mónika közössége. Összesen hetvenkilencen jelentkeztek arra, hogy ezentúl naponta egyénileg és havonta egyszer közösen akarnak imádkozni gyermekeik hitéért, megtéréséért.

Mikulyák László plébános meghívására a szentmise főcelebránsa Majnek Antal megyés püspök úr volt. Püspök atya szentbeszédében kiemelte Szent Mónikának és Szent Ágostonnak azt az egységét, amelyet az édesanya könnyekkel szült imái, vallásossága szült meg. A keresztény édesanyákban, akik bizalommal imádkoznak gyermekeikért, meg kell hogy legyen minden emberi erőfeszítés, amely gyermekeiket a jó úton tartja, de ugyanakkor nem feledkezhetnek meg arról sem, hogy az igazi eredményt csakis az isteni gondviselés és Isten túláradó kegyelme tudja meghozni. „Nem szabad kétségbeesnünk, ha emberileg nézve úgy tűnik, hogy Isten öt, tíz éve nem hallgatja meg imánkat.

Hinnünk kell abban, hogy Isten megadja, amit kérünk és ami a javunkra válik. Aki nem hisz abban, hogy Isten meghallgatja őt, az már be is fejezheti imádságát” – mondta a püspök atya.

A szentbeszéd után Sloszer Gizella magyarul, Lemák Irén pedig ukrán nyelven imádkozták az egész közösség nevében az édesanyák napi imáját. A szentmise felajánlásában az együtt imádkozó hívek az oltárra helyezték minden kérésüket, fájdalmaikat, könnyeiket, amelyeket gyermekeik hitének megőrzéséért, sok esetben megtérésükért hoztak Isten elé.

Az áldás előtt a püspök atya a gyermekekhez fordulva megjegyezte, hogy a tanév folyamán meg szeretné látogatni őket is, és bátorítani arra, hogy kövessék szüleik jó példáját, legyenek engedelmesek, és viszonozzák szeretetükkel azt, amit tőlük kapnak.

A szentmise áldással és Szent Mónikához szóló énekkel zárult.

Nagy öröm számunkra, hogy az egyházmegyében másodikként alakult meg ez a közösség, itt, Európa Szívében, Rahón, és bízunk benne, a rahói és zipserei édesanyák kitartó és állhatatos imája megtermi a maga gyümölcsét, és ezáltal egyházközségünk jövőjének és virágzásának zálogává válik.

Mikulyák László,
rahói plébániai kormányzó

Előző cikkSzent István király ünnepe Rahón
Következő cikkHírek, felhívások