Készület az országos eucharisztikus kongresszusra

700

„A 2011-es év különleges időszak az egyetemes Egyház és az ukrajnai katolikus egyház számára: idén volt II. János Pál pápa boldoggá avatása, az ő ukrajnai látogatásának 10. évfordulója, valamint 20 éve újult meg a katolikus egyház struktúrája Ukrajnában.

Mivel szeretnénk megemlékezni ezekről az eseményekről, és meg szeretnénk újítani ill. fel szeretnénk frissíteni vallási életünket, elhatároztuk, hogy megfogadva a pápák intéseit, eucharisztikus kongresszust szervezünk.” Így kezdődik az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia 2011. június 29-én kiadott pásztorlevele, melyben bejelentik egyházunk I. Országos Eucharisztikus Kongresszusát, melyet 2012. május 26. és június 3. között tartanak. Megnyitása Kijevben, befejezése Lembergben, 2012. június 3-án lesz. A továbbiakban a pásztorlevélből idézünk részeket.

„Az eucharisztikus kongresszus vallási esemény; az Oltáriszentség tiszteletének különleges megnyilvánulása; Isten népének összegyülekezése az élő Jézus Krisztus körül, kivételes alkalom a buzgó imádságra, szentségimádásra, és a kapott Ajándék nagysága fölötti elmélkedésre. Fontos, hogy közben megerősítsük és felfrissítsük azt a köteléket, mely Isten népét Jézus Krisztussal összeköti, közösen dicsőítsük Jézus Krisztust, aki az Egyházban él, valamint hogy elfogadjuk az aktuális evangelizációs kihívásokat is.

A Kongresszus témáját a Zsidókhoz írt levélből vettük: „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8). Ez a téma kapcsolatot mutat a történelmi eseményekkel, ugyanakkor az „üdvös jelenre”, valamint a jövőre irányítja figyelmünket. Hiszen a Legméltóságosabb Oltáriszentségben benne van az üdvözítő múlt és jelen, és az eszkatologikus jövőre való nyitottság is.

A Kongresszusra való felkészülés hét hónapig tart, mely ez év szeptemberétől kezdődik, témája pedig az Eucharisztiának a többi szentséggel való kapcsolata. Külön prédikációk és katekézisek szólnak majd erről. Mindenkit buzdítunk arra, hogy bőségesen táplálkozzon Isten Igéjével, vegye elő a vallásos irodalmat, újságokat, hallgassa ill. nézze a rádió és a televízió katolikus programjait, illetve az Interneten található anyagokat. Mindenekfelett pedig buzgó egyéni és közösségi imára kérünk mindenkit.” „Jézus Krisztus jelenléte az Eucharisztiában a szentmisén túl is tart. Az Oltáriszentség imádására, a szentségimádásra sokszor buzdított bennünket II. János Pál pápa. A „Mane nobiscum Domine” kezdetű apostoli levelében így írt: „A tabernákulumban jelenlévő Jézus egyre több olyan szerelmes lélek számára legyen vonzó pólus, akik képesek arra, hogy hosszasan időzzenek nála, hallgassák a szavát és érezzék szívének dobbanásait” (MND 18).

Maga az „Eucharisztia” szó hálaadást jelent. A hála megláttatja velünk az Istentől kapott ajándékok nagyságát. Az első keresztények nem szűntek meg ámuldozni azon a csodálatos dolgon, hogy Isten szeretete leereszkedett hozzájuk Jézus Krisztusban, hogy beteljesítse a megváltás művét. Az eucharisztikus kongresszus alatt dicsőíteni akarjuk Istent és köszönetet mondunk neki azokért a nagy tettekért, melyeket a mi időnkben körülöttünk vitt véghez. Vagyis köszönetet mondunk a visszakapott szabadságért és hitünk gyakorlásának lehetőségéért, az újjászülető vallásos életért, a megújult egyházi struktúráért és egyházi intézményekért, az új egyházmegyékért (…), minden hívőért, akik aktívan részt vesznek az Egyház életében.

Megemlékezünk azokról az időkről, amikor heroikus erőfeszítéseket kellett tennie annak, aki el akart jutni a paphoz. Megköszönjük Istennek a papokat, akik egészségük és életük kockáztatásával igyekeztek minél több embert szentségekkel ellátni. Sokukat említhetnénk konkrétan, név szerint, azokat a hős papokat, akik ezekben a nagyon nehéz időkben szolgálták a híveket. A híveket sem hagyhatjuk ki, akik az elnyomás ellenére törekedtek átadni hitüket gyermekeiknek. És hányan voltak a papok és hívek közül olyanok, akik hűségüket lágerben, súlyos kényszermunkával, vagy akár vértanúhalállal pecsételték meg.

Kérünk benneteket, imádkozzatok azért, hogy az Eucharisztikus Kongresszus minél több hívő értelméhez és szívéhez eljusson. Valljuk meg hittel és szeretettel, hogy Jézus Krisztus a világ egyetlen és igazi Üdvözítője.”

Előző cikkÉgszakadás, földindulás – avagy házassági tanmese
Következő cikkImaoldal