Imaoldal

747

„Azt akarom, hogy a bűnösök minden félelem nélkül közeledjenek hozzám… Boldog a lélek, aki rám bízza magát, mert én magam gondoskodom róla. Semmiféle bűn nem merítheti ki irgalmamat, még akkor sem, ha mérhetetlenül gonosz…

Minden, ami létezik, sokkal bensőségesebben nyugszik irgalmasságom ölén, mint a gyermek anyjának kebelén. Irgalmasságom nagyobb, mint a Te nyomorúságod, és mint az egész világé. Ki mérte fel irgalmam nagyságát? Érted jöttem le a földre; érted engedtem, hogy lándzsával megnyissák szívemet… Jöjj és nagy bizalommal meríts kegyelmeket ebből a forrásból. Sose utasítom vissza a megtört szívet. Nyomorúságod eltűnt irgalmam mélységeiben…”
Jézus üzenete Boldog Fausztina nővér Naplójából

Jézus Krisztus, lelkem Pásztora,
vedd el tőlem minden bűnömet
kereszted és szereteted erejében!
Tiéd akarok lenni!
Gyönge vagyok
és a bűn sokszor fogva tart,
de szeretném őszinte szívvel
és teljes erőmből ismét megkísérelni,
hogy mindennel szakítsak,
ami Tőled távol tart.
Életem egyetlen Pásztora,
segíts ebben!
Boldog Columba Marmion

Ne rágódj a múlton. Ne tekints vissza. Az Úr mindent a kezében
tart. Megtette, amit te elmulasztottál. Mindent rendbe
hozott és újjáépített… Hibáidat elégette, akár egy rakás száraz
falevelet és lehullott gallyat… De gondosan őrzi a legjobbat
benned, mert szeret és mindig meg fog előzni a szeretetben!
Henri Lafourcade

Uram! Kisgyermekként szeretnék járni útjaidon. Vakon:
nem is fontos, hogy terveidet ismerjem. A világosság atyja
vagy, s az én atyám. Ez elég nekem. Vezess hát akár a vak
éjszakán át, tudom, hozzád érkezem.
Edit Stein

Jézus legfőbb törekvése az, hogy megkeresse, ami elveszett,
hazahozza azt, aki eltévedt, meggyógyítsa azt, aki
beteg. A világ legtöbbször vagy lekicsinyli, vagy túlértékeli
a bűnt. Jézus komolyan veszi a bűnt, de azt mondja a bűnösnek:
nem azért jöttem, hogy elítéljelek, hanem hogy megmentselek.
Ez történik minden szentmisében is: Jézus elveszi
a világ bűneit!
Theo Gunkel

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek
megtapasztalni, hogy úton vannak feléd, az ember végső
célja felé, s hogy van kísérőjük, aki jót akar nekik: Mária,
a tiszta szeretet képe, akit eleve arra választottál, hogy
Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké! Neked, aki az élet
Atyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság
vagy, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség,
dicséret és hála mindörökkön örökké! Ámen.
Boldog II. János Pál pápa

Ó, Mária, irgalmasság Anyja, tekints mindannyiunkra,
hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le
ne tévedjen a jó útjáról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék
reménye Istenben, aki gazdag az irgalomban, szabadon
tegye jó cselekedeteit, melyeket Ő előre elrendelt, és így
egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen.
Boldog II. János Pál pápa

Gondolj Máriára,
hogy NE hiányozzon a gondolataidból!
Mária neve NE hiányozzon a szádról!
Mária szeretete Ne aludjon ki a szívedből!
Máriát követve NEM fogsz elveszni!
Máriára támaszkodva NEM fogsz elesni!
Máriában bízva NEM fogsz félni!
Máriát hallgatva NEM fogsz tévedni!
Máriával élve FEL fogsz támadni!
Szent Bonaventura

Ahogyan növekszik körülöttünk
a jövőért való szorongás,
úgy növekszik bennünk
a gyermeki bizalom Máriában:
ő jó, és jó anyja a Földnek.
Szent-Gály Kata

Előző cikkKészület az országos eucharisztikus kongresszusra
Következő cikkSzeretete ma is sugárzó erő