Készülünk II. János Pál pápa boldoggá avatására

651

Rekordidő alatt avatják boldoggá II. János Pál pápát. Emberemlékezet óta nem volt pápa, akit ilyen kevés idővel halála után, ráadásul már közvetlen utóda az oltárra emelt volna.


Az ügy gyors lefolyását az tette lehetővé, hogy pápai felmentéssel a szokásos öt év helyett már néhány héttel a temetés után megindulhatott az eljárás, valamint hogy az illetékes Szenttéavatási Kongregáció a többi boldoggá avatási ügy elé helyezte azt. E két könnyítéstől eltekintve az eljárás során betartottak minden előírást, Szentatyánk kifejezett szándékának megfelelően.

XVI. Benedek pápa II. János Pál halálának harmadik évfordulóján elhangzott szentbeszédéből kiviláglik, hogy ő kétséget kizárólag meg van győződve a nagy pápa életszentségéről. Az a homília a boldoggá avatáson is elhangozhatott volna.

„Számos emberi és természetfeletti tulajdonsága mellett kivételes lelki és misztikus érzékenységgel bírt. Elég volt azt nézni, ahogyan imádkozott: szó szerint elmerült Istenben, és azokban a pillanatokban minden egyébtől elszakadni látszott” – mondta akkor. Beszédének vége rávilágít arra, miért tartja fontosnak a mielőbbi boldoggá avatást: „Arra kérjük, hogy a mennyben továbbra is járjon közben mindannyiunkért, és különösen is értem, akit a Gondviselés arra hívott, hogy továbbvigyem felbecsülhetetlen lelki örökségét. Adja, hogy tanítását és példáját követve az Egyház hűségesen és megalkuvásmentesen folytathassa evangelizáló küldetését, fáradhatatlanul terjesztve Krisztus irgalmas szeretetét mint az igazi béke forrását az egész világ számára”.

Május 1. – az Isteni Irgalmasság vasárnapja A boldoggá avatási szertartás május 1-jén, húsvét második vasárnapján lesz, melyet II. János Pál döntése értelmében 2001 óta az Isteni Irgalmasság vasárnapjaként ünnepel az egyház. Karol Wojtyla egész pápasága az Isteni Irgalmasság ünnepének fényében értelmezhető – amint arra XVI. Benedek is rámutatott. Szimbolikus jelentősége van annak is, hogy a nagy pápa 2005- ben éppen az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén költözött a Mennyei Atya házába.

A boldoggá, illetve szentté avatott pápák testét szokás szerint kiemelik korábbi sírjukból, és a Szent Péter-bazilikában helyezik el, hogy elősegítsék a liturgikus tiszteletadást. II. János Pál teste is felkerül a bazilikába, a Szent Sebestyén kápolna oltára alá. A koporsót egy márványlappal lezárt üregben helyezik el a „Beatus Ioannes Paulus II” (azaz: Boldog II. János Pál) felirattal.

A boldoggá avatásról az interneten A Római Egyházmegye honlapot indított II. János Pál pápa boldoggá avatásáról. A weboldal hét nyelven tájékoztat a boldoggá avatás hátteréről, a vele kapcsolatos új információkról. Webkamerán át folyamatosan meg lehet tekinteni II. János Pál sírját, és 31 nyelven olvasható egy ima a közbenjárásáért. Azt is megtudhatjuk onnan, hogy a május elsejei szertartás nyilvános lesz, és bárki ingyen, szabadon részt vehet rajta.

 

Az oldal címe: http://www.karol-wojtyla.org.

A Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televíziós Központ (CTV) közös kezdeményezéssel a youtube-on és a facebook-on a következő címeken helyeztek el információkat, videoklippeket II. János Pál pápáról és a boldoggá avatással kapcsolatos tudnivalókról: http://www.youtube.com/giovannipaoloii, www.youtube.com/vatican, www.facebook.com/vatican.johnpaul2. A boldoggá avatás előtti éjjel Rómában Április 30-án este 8 órakor egész éjszakán át tartó imavirrasztás kezdődik Rómában. Tanúságtételek hangzanak el a pápa legközvetlenebb munkatársai részéről (szóvivője, Joaquín Navarro-Valls, személyi titkára, Stanisław Dziwisz bíboros).

Tanúságot tesz Marie Simon-Pierre nővér is, akinek csodás gyógyulása megnyitotta az utat a boldoggá avatás felé. Ezután elimádkozzák a rózsafüzér világosság titkait, melyeket II. János Pál vezetett be, és amelyet most a világ öt különböző Mária kegyhelyén mondanak el a hívek. Minden titokhoz egy-egy imaszándék fűződik. A Krakkó melletti Łagiewniki kegyhelyen a fiatalokért, a tanzániai Kawekamo kegyhelyen a családokért, a libanoni harissai Miasszonyunk kegyhelyén az evangelizációért, a mexikóvárosi Guadalupei Szűzanya-bazilikában a reményért és a népek békéjéért, végül a fatimai kegyhelyen az egyházért imádkoznak.

A szertartás végén XVI. Benedek pápa az Apostoli Palotából videóösszeköttetés segítségével mondja el a záró imát és adja apostoli áldását minden résztvevőre.

A boldoggá avatás

Május elsején reggel 10 órakor kezdődik a boldoggá avatási szentmise, amelyet XVI. Benedek pápa mutat be. A szertartást megelőzően 9 órától kezdve a hívek elimádkozzák az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amely különösen kedves volt II. János Pál számára. A boldoggá avatási formula elhangzása után röviden ismertetik az új boldog életét, leleplezik az őt ábrázoló kegyképet, amely a Szent Péter-bazilika középső loggiáját díszíti, majd latinul felhangzik Boldog II. János Pál himnusza.

Boldog II. János Pál pápa emléknapja október 22-én lesz. Azon a napon, melyen 1978-ban megkezdte pápai szolgálatát

Előző cikkIfjúsági találkozó
Következő cikkSzeretni szüntelenül, elégni szeretetből