Külföldi hírek

695

Egyesült a két magyarországi ferences rendtartomány
2006. június 24-én ünnepélyes szentmise keretében egyesült a két magyarországi ferences rendtartomány: a Szűz Máriáról nevezett és a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány. Az ünnepségre Budapesten, a Ferenciek terei ferences templomban került sor. Az ünnepségen részt vett Majnek Antal püspök is, aki a kapisztránus rendtartomány tagja volt.

  Erdő Péter bíboros a Szentatyánál
XVI. Benedek pápa június 24-én délelőtt kihallgatáson fogadta Erdő Péter bíborost. Magyarország prímása köszönetet mondott a pápának azért, hogy engedélyezte Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatását. Beszámolt a Szentatyának a boldoggáavatás előkészületeiről is, aki nagyon fontosnak ítélte az esemény lelki hatásait. Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken pedig valószínűleg magas rangú vatikáni küldöttség is jelen lesz.MK

    Átadta megbízólevelét Antonio Franco, a Szentszék új izraeli nagykövete
A 69 éves Antonio Franco június 26-án adta át megbízólevelét Moshe Katzav izraeli elnöknek. Az apostoli nuncius feszült helyzetben veszi át állomáshelyét. Katzav elnök az új nunciushoz intézett beszédében emlékeztetett arra, hogy Œ már hivatalos látogatásra hívta a pápát, és reméli, hogy a látogatás valóban megvalósul. Kifejezte óhaját, hogy a Szentszék folytatni fogja a Szentföld békéjéért tett erőfeszítéseit. A nuncius beszédében biztosította az izraeli elnököt, hogy a vatikáni diplomácia figyelemmel kíséri a szentföldi helyzetet. Szólt arról is, hogy a szentföldi keresztények nehéz helyzetben vannak, ám ennek ellenére olyan tényezőt jelentenek, amelynek véleményét, világszemléletét, párbeszédkészségét mindkét félnek figyelembe kell vennie. Mint mondta, azon munkálkodik – és ez Katzav elnök óhaja is -, hogy a keresztények helyzetét javítsa, és ezáltal hatásukat, békéért tett erőfeszítéseiket is erősítse. RV/MK

  Magyarországi püspöki kinevezések
XVI. Benedek pápa 2006. május 27-én a Váci Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki főtisztelendő Dr. Varga Lajos pásztói esperes-plébánost, akit július 15-én szentelnek püspökké a váci székesegyházban. XVI. Benedek pápa elfogadta Dr. Konkoly István szombathelyi megyéspüspök és Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök lemondását, akik az egyházjog szerint 75. életévük betöltése alkalmából nyújtották be lemondásukat. A Szentatya ugyanakkor 2006. június 20-án szombathelyi megyéspüspökké nevezte ki Dr. Veres András egri segédpüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát, és szeged-csanádi megyéspüspökké Dr. Kiss-Rigó László esztergom-budapesti segédpüspököt. Dr. Veres Andrást 2006. augusztus 5-én a szombathelyi székesegyházban, Dr. Kiss-Rigó Lászlót pedig augusztus 26-án a szegedi dómban iktatják be megyéspüspöki hivatalába.

    Szeptemberben Németországba utazik a pápa
Joaquín Navarro-Valls, a Vatikáni Sajtóiroda igazgatója a 2006. június 24-én kiadott közleményében megerŒsítette, hogy XVI. Benedek pápa szeptember 9-től 14-ig látogatást tesz hazájában, Németországban. Útja során a Szentatya Münchent, Altöttinget és Regensburgot keresi fel. VIS/MK

A pápa a valenciai metrószerencsétlenség színhelyén
Valenciában (Spanyolország) július első hetében tartották a Családok V. Világtalálkozóját. Ennek ideje alatt, július 3-án történt a városban az a súlyos metrószerencsétlenség, melyben 41 ember életét vesztette, több mint húszan pedig megsebesültek. A családtalálkozó résztvevői is csatlakoztak a gyászhoz, több helyütt és több időpontban szerveződtek spontán megemlékezések, imádságok. A családtalálkozó részét képező pasztorálteológiai kongresszusnak pedig elmarad a nyitóünnepsége. Valencia érseke egyházmegyéjének minden plébániáján háromnapos gyászt rendelt el, és több szentmisét is mondtak az áldozatokért. XVI. Benedek pápa táviratot küldött Valencia érsekének, Agustín García-Gascónak, hogy kifejezze mély fájdalmát a 41 ember életét követelő metróbaleset kapcsán. „Mély fájdalommal hallottam a valenciai metróbaleset hírét, amely sok családot tölt most el gyásszal. Imádkozom az elhunytak örök nyugodalmáért, és arra kérem az Urat, hogy küldje el vigasztaló Lelkét azoknak, akik szeretteik elvesztése miatt sírnak” – írta a pápa. A Szentatyának, aki szintén részt vett a Világtalálkozó záróünnepségén, saját kívánságára módosult valenciai programja. Július 8-án, valenciai tartózkodásának első napján elsőként a metróbaleset színhelyét kereste fel, ahol imádkozott áldozatokért és hozzátartozóikért, s az elhunytak családtagjaival is találkozott.

Előző cikkHazai hírek
Következő cikkBibliodráma-csoport indul!