Láss, ne csak nézz!

707

Csodálkoztunk-e már azon, hogy Karácsony gyönyörűséges eseményeit oly kevesen nézhették, s még kevesebben vették észre a pillanat rendkívüliségét? Vajon a betlehemi szállást kereső Józsefben és Máriában miért nem látták a Messiás szüleit? Mert nyilván egészen más elképzelésük volt a nagy Király földre érkezéséről!

S a legelőn virrasztó pásztorok? Általában sok mindent lehetne róluk mondani, csak azt nem, hogy túlbuzgó vallásos emberek voltak. Mégis éppen ők térdeltek ott a jászol előtt. Miért? Mert hittek a hozzájuk szóló angyali szózatnak, s mivel mindent úgy találtak, ahogy azt előre megmondta, hitüknek, és nem a szemüknek hittek, mely azt mondta, hogy itt, ebben az istállóban egy szegény, hajléktalan házaspárnak fekszik ily szomorú körülmények között a kis gyermeke. Inkább hittek az Isten angyalának, s így meglátták benne az Isten földre szállt Fiát. Ezért adták meg a kellő hódolatot és tiszteletet ezek az egyszerű emberek.

Hasonlóképpen a messze földről ide zarándokló három királyok is csupán egy nagyon szegény házaspárt nézhettek a rongyos istállóban, s mégis a most született kis gyermek előtt mély tisztelettel hódoltak, s átadták neki értékes ajándékaikat!

Mennyire mást diktált a józan eszük, amint ezt a siralmas, nyomorúságos szegénységet nézték! Ők mégis hittek a mennyei csillagok üzenetének és a jeruzsálemi bibliamagyarázók útmutatásának, ezért láthatták az istenszülő Szűzanya kezében a világ várva várt Urát, a teremtő Atya egyszülött Fiát! Talán ma nem ugyanaz a helyzet? A mai világban is föl lehet fedezni Isten jelenlétének bizonyos jeleit, de csak a hit szemével!

Nézzünk például egy nagy családot A bal lábam c. filmben. A mai „modern” ember semmi jót nem mondana arról a filmbéli 13 gyerekről, s különösen nem a szüleikről… Hát még, ha a szegény gyerekek között megbújó, súlyosan fogyatékost nézi, akkor végképp megvan a szörnyű előítélete mindenkiről, főleg erről a „dilisről”. De az anyuka, aki ezt a gyereket is nagyon szereti, sőt megkülönböztetett türelemmel foglalkozik vele, a hit szemével többet lát. Bízik a Mindenható Istenben, aki az emberiség bűnei miatt elrontott művet is helyre tudja hozni, ill. a féltalentumosnak is tud úgy segíteni, hogy az bőven kamatoztatja Isten ajándékait.

Valóban, a bolondról egyszer csak kiderül, hogy milyen jó szíve van, sőt mennyire okos, amikor bal lábával elkezd írni, majd rajzolni, festeni! Persze akkor már a közvélemény is megváltozik…

Boldogok azok az anyák, akik minden következő gyermekáldásban a kis Jézuskát várják, s majd nagy örömmel e látható világba szülik, a templomban nagy hálával bemutatják… Mindenki, aki elveszítette örömét, békéjét, bármilyen fontosat, szükségeset – kérje Istennél, s megtalálja a Templomban Jézusát, Üdvözítőjét. Hisz Ő az, aki azért jött, hogy életünk legyen, és bőven legyen! (Vö. Jn 10,10).

Majnek Antal
püspök

Előző cikkMese – Rácegresi és Pácegresi
Következő cikkElhunyt Szemedi János munkácsi görög katolikus püspök