Mentálhigiénés alapképzés Nagydobronyban

712

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében március 18-21. között mentálhigiénés alapképzésre került sor Nagydobronyban, a református egyház Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonában, 16 kárpátaljai pedagógus részvételével.

A képzés során a résztvevők sokszínű programban – előadások, csoportfoglalkozások, játék, tréning – vettek részt. A programokat anyaországi szakemberek koordinálták: a Magyar Mentálhigiénés Szövetség (MAMESZ) képviseletében Buza Domonkos elnök és Simon Gabriella elnökségi tag.

A mentálhigiéné szó – amely lelki egészséget jelent -, akárcsak a testi egészség, nem elhanyagolható. A szervezők célja ezzel a képzéssel az volt, hogy megalapozódjon a pedagógusok mentálhigiénés szemlélete, fejlődjön személyes hivatásbeli készségük és erősödjön az iskolai problémák iránti érzékenységük.

A képzés egyik fő irányvonala a gyermekközpontú oktatás volt, melynek lényeges szempontja, hogy a tanár beleélje magát a gyerek, a tanuló helyzetébe. Csoportbeszélgetések keretében a résztvevők ún. esetmegbeszéléseken vitatták meg az oktatási folyamatban felmerülő problémás helyzeteket, melyek kapcsán a koordinátorok adtak számukra hasznos tanácsokat. A pedagógusok különböző játékos foglalkozások keretében megtapasztalták, hogyan lehet elsajátítani az empátiát, melynek birtokában könnyebb megérteni a gyermeket, ezáltal pedig könnyebben lehet őt irányítani és így az iskolai oktatásban nem elhanyagolható fegyelmet fenntartani.

A képzés másik pillértémájaként a pedagógus lelki egészsége, ezen belül az azt fenyegető veszélyek szerepeltek. Magyarországi statisztikák szerint a pedagógusok 25 százaléka munkája első öt évében „kiég”: különböző okoknál fogva belefárad a munkájába, nem talál benne örömet.

A képzésen többek között hasznos tanácsok hangzottak el arra vonatkozóan, hogyan lehet a korábbi lelkesedést vis.- szanyerni, a problémás helyzeteket kezelni. Ennek lényeges feltétele az önismeret, hogy magunkból kiindulva próbáljuk lelki egészségünket orvosolni.

A képzés keretében ún. utótalálkozóra is sor került, amikor is a korábbi mentálhigiénés képzések résztvevői számoltak be az itt elsajátított tapasztalatok gyakorlati alkalmazásának eredményeiről. Mint elhangzott, a szervezők április folyamán terveznek még egy ilyen utótalálkozót.

A képzés megrendezésének költségeit a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) biztosította.

Bunda Szabolcs

Előző cikkSzmolenszk után
Következő cikkChiara Luce – életszentség 19 évesen