„Mindenekelőtt Istenre támaszkodva” – Böcskei László nagyváradi püspök Kárpátalján

558

– Püspök atya, milyen alkalomból látogatott Beregszászba?
– Majnek Antal püspök úr és Molnár János beregszászi plébános meghívására érkeztem, hogy együtt nyissuk meg a Szent László évet a munkácsi egyházmegyében.

– Milyen üzenettel érkezett Kárpátaljára?
– Mondanivalóm az alkalomhoz kötődik. Nagyváradról, Szent László városából érkeztem. A magyar király egyházmegyénknek alapítója és védőszentje. Nagy lelkesedéssel készültünk szentté avatásának 825. évfordulójára. Fontosnak tartjuk, hogy ez az időszak ne csupán az emlékezésnek legyen az ideje, mert ez nem elegendő. Legyen ez alkalom is arra, hogy megpróbáljuk a jelenbe hozni Szent László üzenetét, aktualizálni azt, amit ő képviselt.

Ennek az aktualizálásnak a hogyanját próbáltuk megfogalmazni egyházmegyénkben. Három irányt határoztam meg, amelyet szeretném, ha elmélyítenénk. Az első: Szent László építő volt – építette a várost, az egyházmegyét, a keresztény közösséget. A mai embernek is, különösképpen a kereszténynek, ugyanaz a feladata: legyen építője a közösségnek, a társadalomnak, amelyben él. A második irány: Szent László a keresztény értékek terjesztője és védelmezője volt. Ha ilyen megközelítésből nézzük az ő példáját, akkor nagyon világosan látjuk a második feladatot. Mai világunkban értékzűrzavar tapasztalható, amely nagyon megbolygatja az emberek életét. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi az érték és mi nem az, miért vállaljunk áldozatot és miért nem. A keresztény értékek igenis rászorulnak arra, hogy felmutassuk őket, kiálljunk mellettük, hiszen napjainkban oly sok támadás éri a kereszténységet. Megvédeni értékeinket csak úgy tudjuk, ha tudatosítjuk magunkban azt, hogy mit képviselünk, mire kaptunk küldetést, és próbáljuk ezt a világ előtt is felmutatni. A harmadik szempont: hogyan küzdött, hogyan épített László? Nemcsak testi erejével, nemcsak lovagi ügyességgel, hanem mindenekelőtt Istenre támaszkodva. Tehát a harmadik irány a megszentelődés. Fontos, hogy próbáljunk egy kicsit magunkhoz térni, visszatalálni Istenhez, hiszen a történelemben is látjuk, hogy közösségünk, népünk csak akkor maradt meg, ha Isten erejére támaszkodtunk.

– Nagyváradon konkrétan milyen rendezvényeket terveznek a jubileumi évre?
– A Szent László év programsorozatát az irgalmasság évének tapasztalatán felbuzdulva próbáltuk kidolgozni. Tudniillik 2016-ban nagyon bevált a zarándoklatoknak a gyakorlata. Minden hónap első csütörtökén a plébániák elzarándokoltak a székesegyház szent kapujához. Láttam, mennyire fontos a találkozás, az együtt ünneplés. Most ebben az évben nem annyira a főtemplomunkhoz hívjuk a zarándokokat, hanem királyunk üzenetét visszük el a hívekhez: egyházmegyénk kiemelt templomaiban Szent László-délutánokat szervezünk, ahol találkozhatnak a hívek, és a három említett irányt próbáljuk egy fórumon megbeszélni. Ennek a folytatása lesz egy ünnepélyes szentmise, ahol Szent László ereklyéje köré összegyűlve hálát adunk a kapott ajándékokért, és kérjük továbbra is szent királyunk közbenjárását. Ezeknek az eseményeknek egy záró momentuma is lesz, egy ünnepélyes szentmise, melyet a váradi várban, pontosabban vártemplomban mutatunk be, azon a helyen, ahol valamikor Szent László székesegyháza is állt. Az ünnep keretében a zarándokokkal közösen elmondunk egy hitvallást, amely egy újra elköteleződésnek lesz majd a jele. Ezenkívül megmarad a Szent László-ünnepünk, melyet hagyomány szerint húsvét ötödik vasárnapján tartunk. Ez egyben egyházmegyei zarándoknap is. Ennek a szentmisének záró momentuma a körmenet Szent László hermájával. Az ilyen jellegű rendezvényeken kívül nagyon sok kulturális programot is szervezünk: koncerteket, konferenciákat, találkozókat, melyek nemcsak a keresztényeket, hanem a társadalom minden rétegét meg kívánják szólítani.

– Számíthat-e a Munkácsi Egyházmegye Nagyvárad együttműködésére ebben a jubileumi évben?
– Már ősszel minden magyar nyelvű főpásztor részére küldtünk meghívót a májusban megrendezendő ünnepünkre. A püspökök természetesen zarándokokkal együtt érkezhetnek az eseményre. Ezenkívül biztosan adódik más alkalom is, akár az ifjúsági munkában, akár más típusú rendezvényeinken az együttműködésre. Fontos az összehangolódás, és fontos, hogy időben tudjunk tervezni. Éppen ezért már az elmúlt év végén történt egy egyeztetés a püspökök körében. Így remélhetőleg több alkalommal is találkozhatunk.

Bunda Rita

Előző cikkV. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap
Következő cikkA Szent László év megnyitása Beregszászon