A Szent László év megnyitása Beregszászon

350

Ünnepi szentmise keretében nyitották meg egyházmegyénkben a Szent László évet, melyet a magyar kormány hirdetett meg, s melyhez többek között a Munkácsi Egyházmegye is csatlakozott. Az eseménynek január 16-án a beregszászi templom adott otthont.

Majnek Antal püspök ebből az alkalomból Böcskei Lászlót, Nagyvárad római katolikus főpásztorát hívta meg, aki alaposan felkészült az emlékévre, hiszen Szent László egyházmegyéjének védőszentje.

A szertartás elején Molnár János beregszászi esperesplébános köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi szentmisén jelen voltak egyházmegyénk magyar ajkú papjai is, akik ezen a napon Beregszászban tartották soron következő találkozójukat.

Az emlékév megnyitóján részt vett továbbá Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, a konzulátus képviselői, valamint a megye számos településéről érkezett zarándokok.

Böcskei László püspök tartalmas szentbeszédében Szent László példaértékű imaéletét, személyiségének tulajdonságait és szentségét emelte ki.
„Miért fontos Szent Lászlóhoz igazodnunk? Hogy mi is megismerjük küldetésünket, hivatásunkat, és bátran vívjuk meg harcunkat, de nem önmagunk és nem egymás ellen, hanem az ellen harcoljunk, ami megbontja békességünket és megrontja egységünket: a lelki vakság és a szív érzéketlensége ellen, az ellenségeskedés és a hitetlenség ellen, hogy megvédjük az igazat, hogy felemeljük az elesettet és szebbé, boldogabbá tegyük mindenkinek az életét” – hangsúlyozta a nagyváradi püspök.

A szentmise végén Molnár János atya köszönetet mondott a vendég püspöknek azért, hogy ellátogatott Beregszászba és megajándékozta a jelenlévőket a szentmisével, szentbeszédével és jelenlétével, Majnek Antal pedig megköszönte a híveknek részvételüket és buzgóságukat.

A szentmise után az egybegyűltek a Nagyváradról érkezett ereklye jelenlétében közösen elmondták a Szent László litániát. A szentmise a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

Ezt követően Böcskei László püspök a papoknak tartott beszédet a plébánia termében. Eközben a hívek Braun László történész, főiskolai tanár Szent László életéről, munkásságáról, emlékének őrzéséről szóló tartalmas előadását hallhatták a templomban.

A bereg-ugocsai esperesi kerület 2017-ben számos rendezvény megszervezését tervezi, amely által közelebb kerülhetünk a szentéletű királyhoz. Tervezett programjai közt Szent László témájú hittanverseny, lelkigyakorlat, lovagi bemutató, zenés műsor, színházi előadás, kiállítás, zarándoklat, rajzpályázat, történelmi előadás is szerepel. Az ünnepi Szent László búcsút, mely egyházmegyei szintű esemény lesz, az egyházmegye egyetlen Szent Lászlóról elnevezett templomában, Nagybakoson tartják majd.

Bundáné Fehér Rita