Imaoldal

571

Mint Isten kedves gyermekei legyetek az ő követői és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként Istennek.
Ef 5,1-2

Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk.
Kodály Zoltán

Nekünk, keresztényeknek, akik keresztségünk óta Krisztussal egységben élünk, eszményi célkitűzésünk az, hogy a Vele és Benne való egységünket ismételten megvalósítsuk. Boldog az, aki Krisztussal egységben él. Boldog az, aki Krisztusnak teljesen átadja magát, és azért imádkozik, hogy az ő szemével lásson, az ő fülével halljon, az ő nyelvén beszéljen, és Vele járjon. Így válhatunk szentekké.
Krisztus velünk van! Hogy lehetünk akkor önzők, irigyek és önteltek, ha valóban egyek vagyunk Isten Fiával? Még fontosabb azonban azt is tudnunk, hogy Krisztus nem csak velünk egy, hanem minden emberrel. S mi, emberek, mind egyek vagyunk Krisztussal…
Helder Camara brazíliai érsek

Nagyon egyszerűn

kéne már az a nagy pad
hogy körülülhessük a tüzet
s elszívjuk a közös békepipát
egyformán minden színűek
egyformán minden hitűek
egyformán egyforma szívűek
s egyformán különbözők
s megbeszélhessük dolgaink
mindent ami elválaszt s összeköt
tűzbe hányjuk ingerlékenységünket
érzékenységünk fegyvereink
hogy üres legyen végre a kezünk
teljesen üres
s kezet foghassunk végre
amit teli kézzel eddig nem tehettünk
s tele legyen szívünk
mindenkit átölelhessünk
megcsókolhassuk egymásban a
százszor elesettet százszor fölkelőt
s végre feloldozzon a közös jóakarat
mert egyforma sárból vétettünk
mert az ember egyforma mind
eredendően bűnös és visszaeső.
(Puszta Sándor)

Megváltó Krisztusunk! Egységre hívtál minket, mint ahogy te is egy vagy az Atyával. Olyan egységre, amelyben szeretet, egyetértés és önzetlenség uralkodik. Olyan egységre, amely örömet és boldogságot szül. Kimondhatatlan a hálánk, Urunk, hogy részünk lehet benned és a te szeretetedben, amellyel vagy irántunk, amelyet meg sem érdemlünk! Tarts meg ebben az egységben, ne hagyd, hogy a bűn újra visszataszítson minket a szeretetlen, önző világba, ahol csak széthúzás és az egymástól való eltávolodás vár ránk! Segíts nekünk, hogy azok közül, akik még rabjai a gonosznak, minél többet tudjunk kihalászni és megmenteni az életnek! Mert nélküled semmit sem tehetünk. Nélküled nem jutunk el az egységre. Ámen.
Wass Albert után szabadon

Hetvenszer hétszer
Kezdjük újra!
Keressük meg az
eredetit, a még
be nem piszkítottat!
Próbáljuk ismét!
Hántsuk le a
hazugság-máz
hitvány hályogát,
fedezzük fel
megint a forrás
életadó őszinteségét,
bízzuk most is,
osszunk tiszta
lapot;
örök megbocsátásunkkal
találjuk meg
a másikban
magunkat!
Az álarc és a
harc egymásra
mutat, s
nem ad kiutat.
M. Z.

Krisztus a világosság, mert eloszlatja az emberi élet sötétségét. Ő a világosság, mert megvilágítja rejtélyeit. Mert az alapvető kérdésekre határozott válaszokat ad. Ő a világosság, mert értelmet ad az életnek. Világosság, mert meggyőzi az embert nagy méltóságáról…
Éljünk Krisztusban a bemutatás világosságában. Vajon nem változik-e az egész világ egy óriási, kozmikus templommá az emberi szívben, ha az ember „lelki áldozatot” ajánl fel? Nem válik-e a teremtett lélek nagy, Krisztus-központú térré, melyben a Szentlélek működik, minél inkább hagyja a kis emberi szív, hogy átjárja Krisztus világossága és a bemutatás templomává legyen?!
II. János Pál pápa

Ennek az új esztendőnek kezdetén határozzuk el együtt, mindannyian, hogy Jézusért és Jézussal fogunk élni, és hogy ebben az évben boldogok és szentek leszünk.
Legyen ez az év mindannyiunknak az imádság és az Istennel való egyesülés éve, és a mélyből fakadó, örömteli szereteté.
Kezdjétek azokkal, akik körülöttetek vannak, legyen életté a szándék, és akkor eljut a szegényekhez. Szilárdan határozzuk el mindannyian: „Ebben az évben egyetlen szándékos bűnt sem akarok elkövetni a szeretet ellen.”
Kalkuttai Szent Teréz anya

Krisztus közössége nem az írott evangéliumokból, hanem a megélt evangéliumokból született.
A. M. Carré

Előző cikkA Szent László év megnyitása Beregszászon
Következő cikkMáriával az új évben