Miron atya újmisés

846
Újmise Huszton

Nagy ünnepre gyűltek össze a hívek Huszton vasárnap délután, január 9-én. Petenko Miron atya ünnepelte az első szentmiséjét. A huszti hívek mellett sokan jöttek össze Kárpátalja többi részéről is, atyák, hívek… A templom megtelt velük és a vendégekkel, Miron atya ismerőseivel és barátaival, akik többek között Magyarországról, Ausztriából, a Cenacolo közösségből és Medjugorjéből jöttek. Miron atya első szentmiséjét sokan várták, és jó volt látni az örömtől és boldogságtól meghatott arcokat.

A papszentelés szertartása
Az ünnepi prédikációban Szabó József atya, az egri szeminárium lelki kísérője (ott készülődött Miron atya a papságra) kihangsúlyozta, hogy a pap feladata a szentségek kiszolgáltatása mellett: elvinni Istent a betegeknek, szenvedőknek, az Őt szomjazóknak, és így sokak imája meghallgatásra talál. A pap élete így lesz az Isten szeretetének „szentsége”. Azt kívánta az újmisésnek, hogy így élje a papságát, hogy aztán boldogan elmondhassa: mindig megtette azt, amit az Úr mondott neki. Az újmisés atya ugyanis ezt a papi jelmondatot választotta: „tegyetek meg mindent, amit csak mond” (Jn 2,5).

Újmisés áldás
A huszti egyházközség hívei szép miseruhával és kehellyel ajándékozták meg az újmisést, amit már láthatott is az ünneplő sokaság, mivel Miron atya már ebben a miseruhában, illetve ezzel a kehellyel mutatta be első szentmiséjét. A szentmise végén a plébános, Szulincsák Sándor atya és a képviselőtestület egyik tagja köszöntötte őt, az egyházközség hittanosai pedig versekkel fejezték ki örömüket.

Felszentelés után az oltárnál
A szentmise után Miron atya megáldotta szüleit, nővérét, a jelenlévő papságot és mindazokat, akik papi élete elején áldásában akartak részesülni. Hosszú sorok vártak az újmisés áldásra, amiért a jó régi közmondás szerint érdemes egy pár csizmát is elkoptatni.

Hálát adunk Istennek Miron atyáért és imáinkba foglaljuk papi életét, szolgálatát! Köszönettel tartozunk a huszti híveknek és Szulincsák Sándor plébános atyának, hogy tanúságot tettek vendégszeretetükről, és mindenkinek, akik hozzájárultak ennek a szép ünnepnek a megszervezéséhez.

egy résztvevő
 
 
Előző cikkImaoldal
Következő cikk„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”