Nemzetközi ökológiai konferencia Kárpátalján

683

Konferenciasorozatunkat Isten szép teremtett világának védelmében indítottuk el. A világot Isten teremtette, és ránk, emberekre bízta. Ezért a társadalomnak, s elsősorban nekünk, hívőknek fel kell ismernünk, hogy felelősséggel tartozunk cselekedeteinkért: hogyan bánunk az anyagi világgal, a környezetünkkel. Minden hívő köteles Isten teremtett világát tisztelni, s megpróbálni helyrehozni az ezen a téren akár mások által elkövetett vétkeket, mulasztásokat.

2007. június 14-17. között nemzetközi ökológiai konferenciát tartottak Ungváron Májnek Antal püspöknek, az ukrajnai püspökkar ökológiai felelősének kezdeményezésére. A püspök atya az elmúlt években több alkalommal vett részt hasonló rendezvényeken, melyeket a CCEE (Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa) szervezett, s ezek hatására fogalmazódott meg benne a gondolat: elérkezett az ideje, hogy Kárpátalján is megszerezzenek egy olyan konferenciát, melynek keretében megvitatják a helyi problémákat, kicserélik tapasztalataikat a CCEE németországi ökológiai szakembereivel, és együtt keresik a választ arra, mit tehet az egyház az egyre súlyosabb ukrajnai ökológiai helyzet orvoslásáén.

A konferencia az ökumené és a vallásközi párbeszéd szellemében zajlott: eddig talán csak II. János Pál pápa 2001-és látogatásakor jelent meg egy helyen, egy cél érdekében ennyi felekezet és vallás képviselője. Jelen voltak a római és a görög katolikus, a pravoszláv és a református egyházak püspökei, Ivano-Frankivszk főrabbija, és Ukrajna főmuftija. Jelen voltak az állam részéről a megye környezetvédeleménfelelős vezetői is, valamint ukrán és német környezetvédelmi szakemberek is, A konferencia kezdetén először Majnek Antal püspök, majd a többi egyházi vezető köszöntötte a résztvevőket. Ezután közösen imádkoztak azén, hogy a konferencia elérje célját. Ugyanezt szolgálták a négy nap előadásai, megbeszélései is.

A konferenciát Oleksandr Bokotej, az ungvári egyetem docense szervezte meg, a helyszín az ungvári görög katolikus szeminárium épülete volt.

Csak a bűnbánatra képes, alázatos ember lesz képes arra, hogy a felismert sok ökológiai probléma megoldását keresse, s elkezdje megoldani azokat. Mint II. János Pál pápa mondta: megoldást csak akkor találunk, ha mélységes változás megy végbe szívünkben, amely elvezethet bennünket életformánk, sőt mentalitásunk megváltoztatásához, valamint fogyasztásunk és termelésünk fenntarthatatlan formáinak átalakításához. Ehhez őszinte megtérésre van szükség.

Már 18 éve élek Kárpátalján, de az utóbbi 10 évben különösen is figyelek az ökológiai problémákra. Rémisztőén sok a gond. Nemcsak az újságokból – a saját szememmel is látom, hogy lassan betemet minket a sok szemét, hulladék…

Kárpátalja ökológusai már az árvizek előtt, s máig is figyelmeztetnek minket az erdők, s különösen a tűlevelűek fogyásának következményeire! Szerintük még kb. 2 millió új ültetvényt kellene telepíteni, hogy visszaálljon az egyensúly.

Nem az én feladatom azonban, hogy felsoroljam az összes gondot. A konferencia feladata, hogy ezeket szóba hozza, s hogy segítséget nyújtson egy szebb világ építéséhez. Nekünk, egyházi vezetőknek az a feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet, mi az egyház és a keresztény hívek kötelessége környezetünk védelmével kapcsolatban, a világban élő hívek feladata azonban, hogy tettekké váltsák azt, ami itt elhangzott. Elengedhetetlen ehhez a hatalmon lévők segítsége is. Valódi ökoszisztéma akkor fog kialakulni országunkban, ha ők is megértik, hogy földünk az Úristené, s általa mindenkié. Nem lehet tehát a kizsákmányolás tárgya! Úgy kell gazdálkodni, hogy az egészség, a harmónia Istennel, felebarátainkkal s a környező világunkkal újra helyreálljon.

Konferenciánk ökumenikus szellemiségű, s nagy örömmel tölt el, hogy minden nagyobb vallás vezetője megjelent, jelezve, hogy egyháza számára fontos Isten teremtett világának védelme és tisztelete. Remélem, hogy a kezdeti összefogás ezután is megmarad.

A problémák oka a mi fejünkben megromlott gondolkodásmódunkba! van. Belső-külső megújulásra, a természettel való harmónia magújítására van szükség. Ehhez kérem az Isten segítségét, hisz egyedül Ő képes szívünket az önzésből meggyógyíts ni, s gondolatainkat, tervezgetéseinket két egy jobb világ építésére hangolni.

Majnek Antal püspök

Előző cikkImaoldal
Következő cikkTízéves a bakosi templom