Imaoldal

776

A remény által szoros összeköttetésbe lépünk Istennel, mint boldogságunk biztosítójával Isten törli le homlokunkról a kárhozat pecsétjét, s ráleheli a kiválasztás csókját. A keresztény remény szikla az örvény felett, melyet átfog a hajótörött ember.

Prohászka Ottokár

 

Bízzatok türelmesen imátok meghallgatásában akkor is, ha az Isten órája lassan üt.

Faulhaber bíboros

 

Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem,
tebenned remélek!
Ne hagyd, hogy megszégyenüljek,
és ellenségeim ujjongjanak fölöttem!
Hisz senki, aki tebenned bízik,
meg nem szégyenül.
Ámen.

/Zs 25, 1-3/

 

Uram, Istenem,
én reményem,
hallgass meg engem!
Ne engedd,
hogy belefáradjak
keresésedbe.
Adj erőt, hogy mindig
és mindenütt
Arcod látására törekedjem.
Onts belém reményt,
hogy minden lépéssel
közelebb kerüljek Hozzád.
Te ismered erőmet
és gyöngeségeimet,
Őrizd az egyiket,
és gyógyítsd a másikat!
Te juss eszembe mindenütt:
szeretnélek megismerni
és megszeretni! Ámen.

Szent Ágoston

 

Ó szerető Szív, beléd helyezem minden bizalmamat! Félek az én gyengeségemtől és gonoszságomtól, mert minden kitelik tőlem – de a Te szeretetedtől mindent remélek. Töröld el bennem mindazt, ami nem tetszik Neked, vagy ellenáll Neked! Hassa át a Te tiszta szereteted olyan mélyen a szívemet, hogy soha el ne tudjalak felejteni, és soha ne legyek képes Tőled elválni!

Alacoque Szent Margit

Szűz Mária, bátor asszony! Te, aki a Kálvárián halál nélkül is elnyerted a vértanúság koszorúját, példáddal erősítsd meg szívünket, hogy ne csüggesszenek el a viszontagságok. Segíts nekünk, hogy a mindennapok gyötrődéseinek batyuját ne a reményvesztettek lelkületével, hanem azoknak az embereknek a derűjével cipeljük, akik tudják, hogy Isten keze megoltalmazza őket. Azután pedig, ha megérint minket a kísértés, hogy abbahagyjuk, mert már nem bírjuk tovább, állj mellénk, telepedj a csüggedtek mellé! Ismételd a remény szavait nekünk, így leheletedtől megvigasztalódva a legősibb, tiszteletedre ín imádsággal fohászkodjunk hozzád: „Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg né vesd szükségünk idején, hanem szabadíts meg minket minden veszedelemtől, mint egyedül áldott és szeplőtelen… ”

Istenem, te minden ember szívébe
beleoltottad a reményt,
de keresztény, természetfeletti reményt
csak te adhatsz nekünk.
Add meg nekem ezt az erősséget,
add meg minden nekem kedvesnek
és minden hívő léleknek!
Add, hogy ez az egész életünket,
szenvedésünket és halálunkat
fényesebbé tegye, átváltoztassa,
s nekünk ebben az életben,
különösen a csalódások
és gondok napjaiban,
benső erőt és bízó bátorságot adjon!

Elizabeth Leseur

Előző cikkInterjú Béres István újmiséssel
Következő cikkNemzetközi ökológiai konferencia Kárpátalján