Olajszentelési szentmise a székesegyházban

802
Olajszentelas1

„Nem az a fontos, hogy mit teszünk, hanem sokkal inkább az, hogy mik vagyunk” – mondta a papságról szóló elmélkedésében dr. Palánki Ferenc püspök Munkácson.

Nagyszerdán, április 16-án gyűltek össze a Munkácsi Egyházmegye papjai, hogy Majnek Antal megyéspüspökkel és dr. Palánki Ferenc egri segédpüspökkel bemutassák a szentmisét és megáldják a szent olajokat.

A szentmise elején Majnek Antal püspök köszöntötte a vendéget, majd hozzátette: „Már hónapok óta imádkozunk Ukrajna békéjéért. Most különösen is gondoljunk erre így együtt, ebben az ünnepi szentmisében, hogy minden probléma békésen rendeződjön.”

Prédikációjában Palánki Ferenc püspök a papságról elmélkedett. Beszédét Szulincsák Sándor atya fordította ukrán nyelvre.

„A pap Isten ajándéka az Egyháznak” – idézte a püspök Boldog II. János Pál pápát. Örömmel imádkozzuk a szentmisében, mi papok: „hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.” A papság kaland. Az Isten- és emberszeretet kalandja, az önátadás, életadás kalandja. De félig égni, félig élni, félig szeretni nem érdemes. A pap személyén keresztül Urunk Jézus újra kimondja az Atyának, hogy: „Értük szentelem magam”(Jn 17,19). Gyógyítva, tanítva, vigasztalva. Ez már nem külsőséges, szolgalelkű feladatteljesítés, hanem „értékválasz” Istennek, aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte”(Jn 3,16). Most minket akar adni a világért. Jézus most rajtunk keresztül a kicsinyek, a peremre szorultak, kisemmizettek, nyomorultak, vámosok, bűnösök barátja akar lenni. „Örvendjetek, testvéreim, mert Egyházunk ebben az évben is megünnepli, hogy vannak, akik vállalják a szolgálatot, mert Istennek szolgálni dicsőség. Életükkel, szolgálatukkal megdicsőítik Istent, és ahol az Isten dicsősége van, ott van a mennyország” – zárta prédikációját Palánki Ferenc püspök.

A homília után a jelenlévő papok Majnek Antal püspök vezetésével megújították szenteléskor tett papi ígéreteiket. A kérdésekre együtt hangzott fel a papok határozott hangja: „volo!”, vagyis „akarom!” A szentmisében sor került az olajok ünnepélyes megáldására is.

A szentmise végén a megyéspüspök megköszönte a vendégnek, hogy eljött hozzánk. Mint említette, az Egri Érsekség számunkra mintegy „nagyszülő”, hiszen egykor a Munkácsi Egyházmegye is odatartozott, s ezekkel a látogatásokkal is ápoljuk a kapcsolatot egymással. Köszönetet mondott a prédikáció gondolataiért is, és mindenkinek azért, hogy eljött erre az ünnepre. Ezután Majnek Antal püspököt köszöntötték a hívek, aki másnap, éppen a papság alapításának emléknapján ünnepelte pappá szentelésének 32. évfordulóját.

A szentmise a pápai himnusszal zárult. Utána Palánki Ferenc püspök rövid elmélkedést tartott az egyházmegye papságának.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkSzent Péter és Pál szellemében
Következő cikkKeresztutak