Orgona újramegáldása Kőrösmezőn

655

A kőrösmezői plébániatemplom közel százéves orgonája nagyon szép hangzásával hosszú évek óta kíséri az itt imádkozó hívek énekét, istendicséretét. Azonban az évtizedek alatt az orgona nagyon sok mindent átélt, a háborúktól kezdve a templom felújításai alkalmával végzett szakszerűtlen megóvásig. A 2014-es jubileumi évre készülve, amikor majd megünnepeljük a plébániatemplom felszentelésének 200. évfordulóját, a hívek László atya kezdeményezésére úgy határoztak, hogy felújíttatják a liturgikus ünneplés eme nagyon fontos eszközét. A munkálatokra az egyházközség a mezőkövesdi származású Nyitrai Péter orgonaépítészt és feleségét, Magdolnát kérte fel, akik az elmúlt években újították fel a técsői, rahói, aknaszlatinai és huszti hangszereket. A munkálatok a nyár végén kezdődtek, és Krisztus Király vasárnapjának vigíliájára fejeződtek be.

Az újramegáldásra az egyházi év utolsó nagy ünnepén, Krisztus Király vasárnapján került sor. A szentmise elején Mikulyák László plébános, valamint a többi atya és a ministránsok csendben vonultak a kórusra. Majd miután a plébános megáldotta a felújított orgonát, először szólalt meg a hangszer, a Christus vincit kezdetű éneket kísérve, melyet a rahói egyházközség kórusa énekelt. Szentbeszédében Kurzakov Elek atya arról beszélt, hogy menyire fontos az énekes imádság, s hogy mindenkinek feladata, hogy az éneklésen keresztül belekapcsolódjon az istendicséretbe.

„Nem sok embernek adatik meg – még papoknak vagy kántoroknak sem –, hogy életében gyakran vegyen részt orgonamegáldáson. Ezért is örömünnep ez mindnyájunk, de elsősorban a kőrösmezői hívek számára, hogy anyagi áldozatvállalásukkal lehetővé tették, hogy ez az orgona megújuljon, és ma mindnyájan részesei legyünk ennek a felemelő szertartásnak” – mondta az atya.

Az ünneplés szépségét emelte, hogy egyházközségünk egyik idősebb házaspárja, Anti bácsi és Erzsike néni ezen a napon ünnepelték ezüstlakodalmukat, amelynek alkalmából ünnepi jubileumi áldásban is részesültek. A szentmisén a rahói egyházközség és a zipserei-i kistemplom kórusai énekeltek Szojka Ella kántornő és Szvatoszláva nővér vezetésével.

A szentmise után ünnepi orgonakoncertre került sor, amelynek során megcsodálhattuk az orgona hangzásának szépségét, és az orgonaművek remekeit Nyitrai Péter és Szojka Ella kántorok előadásában.

A felújítási munkálatok elvégzését a Püspöki Hivatal támogatása és a kőrösmezői hívek áldozatos adományai tették lehetővé. Isten fizessen meg minden jókedvű adakozónak!

Előző cikkA hír igaz – van örömhír!
Következő cikkAdventi koszorúkötés