Ösztöndíjpályázat

974

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2019/2020-es tanév I. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

·         magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe (kivételt képeznek a papnevelő intézetek);

·         első diplomás képzésben vesz részt;

·         szociálisan rászorul a támogatásra;

·         az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)

Előnyt jelent, ha:

·         eddigi tanulmányi eredményei jók;

·         aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai I-II. szintű akkreditációs felsőoktatási  intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019/2020-es tanév I. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

·         felvételt nyert a szakmunkásképző iskolába, koledzsbe, művészeti szakiskolába;

·         szociálisan rászorul a támogatásra;

·         az aktuális félévet az ukrajnai oktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);

·         korhatár: 14-25 év

Mindkét pályázatra vonatkozóan:

Előnyt jelent, ha a pályázó

·         eddigi tanulmányi eredményei jók;

·         aktív tagja az oktatási intézmény hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail címre írva igényelhet, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthet.

A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2018. szeptember 21-ig (postára adás dátuma): 89600 Munkács, Pf. 113. A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 4000 hrivnya félévenként.

További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.