Pap- és diakónusszentelés és a papok évének megnyitása egyházmegyénkben

881

Egyházmegyénkben június 26-án Munkácson ukrán nyelven, június 27-én, Ungváron pedig magyar nyelven nyitotta meg a papok évét Majnek Antal püspök atya. Ezzel a Szentatya kérésének is eleget tett, aki azt kérte, az egyházmegyék valamilyen kiemelkedő esemény alkalmával nyissák meg a papoknak szentelt évet. Munkácson papszentelés, Ungváron pedig diakónusszentelés volt ezen a napon, amely egyházmegyénknek egész évben várt, nagy jelentőségű eseménye.

Mikola Dobra újmisés

Június 26-án, Munkácson a Tours-i Szent Márton Székesegyházban Majnek Antal püspök pappá szentelte Mikola Dobra dolhai születésű diakónust, örökfogadalmas lazarista szerzetest. A szertartáson jelen voltak az egyházmegye szláv nyelvű papjai, Vladimir Szkomarovszkij kijev-zsitomiri segédpüspök, a vorzeli (Kijev mellett) szeminárium rektora, ahol az újonnan szentelt pap teológiai tanulmányait folytatta, valamint a lazarista rend elöljárói és papjai. A szentmisére egész Kárpátaljáról és a környező országokból is érkeztek hívek, hogy együtt ünnepeljenek a szentelendővel.

Mankovics Sándor diákónus

Június 27-én, szombaton Mankovics Sándor ungvári születésű teológust szentelte diakónussá a püspök atya. Mankovics Sándor Egerben készült fel a papi szolgálatra, amelynek első lépése a diakónusszentelés volt. Ungvári ifjúsági közössége, melyből elindult a szeminárium felé, szintén örömmel vett részt az ünnepi szentmisén. Az új diakónussal ünnepeltek az egyházmegye magyar papjai, valamint Kvascsuk András és Petenko Miron is, akiket július 11-én Huszton szentel diakónussá a püspök atya.

Mankovics Sándor, Kvascsuk András
és Petenko Miron diakónusjelöltek
szentelés előtti eskütétele Munkácson

Majnek Antal püspök beszédében a diakónusi feladatok méltó végzésére és példamutató életre intette a jelöltet. Ismertette a Szentyatya levelét, melyet a világ összes papjához intézett Jézus Szíve ünnepének előestéjén. A szép és áldozatos papi élet példájaként a – a Szentatya levele alapján – a püspök atya is az ars-i szent plébánost, Vianney Szent Jánost említette, akire a pápa ebben az évben különösképpen felhívta a figyelmet.

A szentmise végén a püspök atya arra kérte a híveket, hogy ebben az évben fokozottan imádkozzanak papjaikért: a meglévőkért és új papi hivatásokért is.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkMese – A hétdombi csodatevő szivárvány
Következő cikkJótékonysági koncert Munkácson