PAPSZENTELÉS ESZTERGOMBAN

964

A kárpátaljai római katolikus hívek egy csoportja a közelmúltban egy szívélyes meghívásnak tett eleget. A KMKSZ autóbuszán Esztergomba utazott egy ott megtartott papszentelésre. A meghívást Janig Pétertől kaptuk, aki több hónapon át Ungváron és környékén diakónusi szolgálatot teljesített, s június 14-én az esztergomi bazilikában szentelték pappá több társával együtt. Az ünnepi szentmisét Paskai László bíboros, esztergomi érsek celebrálta számtalan pap és hívő jelenlétében.
Boldogság töltötte el mindnyájunk szívét, lelkét, a meghatottság könnyeket csalt mindannyiunk szemébe. A szentmise után megtekintettük az esztergomi bazilikában lévő kincstárat, ami mindannyiunkat lenyűgözött. Meglátogattuk a keresztény múzeumot is, ahol festményekben, oltárképekben gyönyörködtünk. Június 15-én Janig Péter atya első miséjét az esztergomi ferences templomban végezte, amelyen mi is jelen voltunk. A szentmise végén mindannyian részesültünk az elsőmisés pap áldásában. A szertartás befejezése után díszebéden vettünk részt. A sok felejthetetlen, gazdag élmény után lelkileg megtisztulva, hitünkben megerősödve tértünk haza.
Utólag is szeretnénk köszönetünket és hálánkat tolmácsolni elsősorban Janig Péter atyának a meghívásért, és a Szent Ferenc rendieknek a szíves vendéglátásért. A jó Isten áldja meg mindnyájukat!

Kiss Istvánné, koncháza

Előző cikkAhol nem voltak vesztesek…
Következő cikkCIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ BOLDOG