Papszentelés volt egyházmegyénkben

666

Újabb papja van egyházmegyénknek: október 24-én, szombaton Majnek Antal püspök egyházmegyénk székesegyházában pappá szentelte Gál Jurij perecsenyi születésű diakónust. Idén ez a második papszentelés: június 20-án Sztrizsák Ruszlán részesült az egyházi rend szentségében, s azóta Munkácson teljesít szolgálatot.

A szép szertartáson részt vett az egyházmegye papságá- nak nagy része, az újmisés családja, barátai, gorodoki szemináriumi tanárai, elöljárói – Olekszand Jazloveckij rektor és Stanislaw Kozol spirituális –, kispaptársai és a többfelől idezarándokló hívek. Jó volt látni az új papon a megérkezés örö- mét, mely egyben kezdetet is jelentett: papi szolgálatának kezdetét.

A Mindenszentek litániája, a kézrátétel és a felszentelő ima után az új papot beöltöztették a miseruhába. Örömmel köszöntötték őt paptársai, akik immár mint közéjük tartozót üdvözölhették. A kelyhet a borral és a paténát az ostyákkal Jurij atya szülei hozták az oltárhoz. A püspök atya átnyújtotta neki ezeket, mely azt jelezte számára, hogy ezután ő is Jézus vértelen áldozatát fogja bemutatni az oltárnál. Majd folytató- dott a szentmise, az újonnan szentelt is együtt mondta a szentmisét paptársaival az oltárnál. A szentmise végén Jurij atya köszönetet mondott mindenkinek, akik segítették őt a papság felé vezető úton; köszönetet mondott Istennek, szüleinek, nagymamájának, tanárainak és minden tanácsadójának. Majd pár mondatban elmesélte: még iskolás volt, amikor egy nagybereznai búcsún odament Majnek Antal püspökhöz, és azt mondta: „Pap szeretnék lenni!” A püspök atya erre azt felelte: „Ha befejezted az iskolát, jelentkezz nálam. Addig imádkozom érted”. „És meg is tette ezt” – fejezte be köszönetét Jurij atya.

A püspök atya a szentmise végén kiemelte, hogy külön ajándék Jurij atya és a júniusban szentelt Ruszlán atya szá- mára, hogy a megszentelt élet évében részesültek a papszentelésben.

A hagyomány szerint az új pap első újmisés áldását a püspök atyára adta. A szentmise után mindenki az újonnan szentelt köré gyűlt, hogy felköszöntse őt és kifejezze örömét.

Kispaptársai ezt úgy mutatták ki, hogy jó néhány alkalommal feldobták őt a levegőbe.

Jurij atya másnap, október 25-én mutatta be első szentmiséjét Perecsenyben, szülővárosa plébániatemplomában.

Imádkozzunk Jurij atyáért, hogy jó szolgája legyen Istennek, és jó pásztora a rábízottaknak, maradjon meg Isten szeretetében és a Neki fogadott hűségben a nehéz pillanatokban is, és majd híveivel együtt menjen be az örök élet boldogságába, mint az a bizonyos hűséges és jó szolga.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkImaoldal
Következő cikk„Csak egyetlen tervem van: Istent szolgálni és a püspöknek engedelmeskedni”