Pedagógusok lelkigyakorlata

712

Július 25-től Jeleníts István piarista atya vezetésével pedagógusok részére háromnapos lelkigyakorlat volt Munkácson. A lelkigyakorlat összefoglaló témája A keresztény nevelés a mai világban volt. A három nap folyamán különböző előadásokat hallhattunk (a nevelésről, a családról, a nevelő személyiségéről, a tanár feladatáról), majd mindnyájan, ki-ki saját pedagógiai tapasztalatát is felhasználva, beszélgettünk ezekről.

Egy-két gondolat az előadásokból.

A nevelés, nevelődés egész életünk folyamára szóló program. Kell-e nevelnie az iskolának, vagy ez a család feladata? A válasz: a kettő el nem választható. Az iskola nem helyettesítheti a szülőt, családot – de mellette, vele együtt nevel. A pedagógusok iskolai feladata nemcsak az, hogy ismereteket adjon, hanem neveljen, nyitottságot, érdeklődést keltsen a gyerekben. Hogy ezt megtehesse, ebben nagyon nagy szerepe van a nevelőnek, mint külön személyiségnek. A gyerek mellett nem farizeusi módon kell kereszténynek lenni, s ez önmagától kihat majd rá, a közösségre. Ezen belül ha a szeretet parancsát nézzük, szeretni mindenkit – de hogyan? Szeretni nem lehet egyformán (hisz ezt nem is tudjuk megtenni), ami nem azt jelenti, hogy kevésbé, hanem hogy másképpen. Szeretni – vagyis jóindulatúnak lenni, odafigyelni, komolyan venni a másikat…

S hogy tanárként hogy lehet szeretni? Akár szigorúsággal (hisz ez nem ellentéte a szeretetnek), türelemmel, a megfelelő egyensúllyal (a tanár ne emelkedjen felül erőszakosan, ismerje el a gyerek tehetségét), ha szükséges, ismerje el a tőlük való tanulást.

A tanár feladata nem kiszolgálni, de szolgálni. Szolgálni ügybuzgalommal, leleményességgel, s nem utolsósorban örömmel. Figyelmesnek lenni, mint figyel egy karmester nemcsak a zenekari összhangra, hanem külön-külön a hangszerekre is.

Ahogy a tanár személyisége kihat a gyerekekre, ugyanúgy kihat a kollégákra is. Az egyén felelős a tanári közösségért, kollektíváért is.

Előadónk többször élt irodalmi példázatokkal, amelyek igen tanulságosak voltak, s úgy hiszem, nevelőként a jelenlevők közül nem kevesen fogjuk felhasználni ezeket.

Úgy gondolom, mindannyiunk véleménye, hogy igen sokat kaptunk e három nap alatt, s igazában a szóban elhangzott köszönetünkön felül ezt úgy tudjuk meghálálni, ha legalább egy kicsivel jobban tudunk szolgálni, ki-ki a saját környezetében.

Tegze Hajnalka, Nagyszőlős

Tanítás előtti ima

Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál! Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait! Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

Tanítás utáni ima

Urunk, Jézus Krisztus, Te vagy az Út, amelyen járnunk kell, az Igazság, amelyet keresve keresünk, az Élet, amely egyetlen boldogságunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áld meg egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat! Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik! Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán Hozzád vezessenek, Te pedig vezess minket Atyádhoz, akit veled és általad dicsérünk most és mindörökké! Ámen.

 

Előző cikkGYEMANTMISE KASZONYBAN
Következő cikkKaritászosok lelkigyakorlata