„BETLEHEMI CSILLAGOK”

753

VAJK

Géza nagyfejedelem és Sarolta fia, 970 körül született. Adalbert prágai püspök ismertette meg vele a keresztény tanítást. A keresztségben az ISTVÁN nevet kapta. 995-ben feleségül vette Gizella bajor hercegnőt. Édesapja halála után 997-ben átvette az ország irányítását. Ő nem csak megparancsolta Krisztus követését, de jó példával járt elöl.
II. Szilveszter pápától kért és kapott koronát. 1000 karácsonyán vagy 1001. január l-jén „apostoli” királlyá koronázták. Esztergomban és Veszprémben megalapította az első két magyar püspökséget. Összesen 10 egyházmegyét hozott létre. Számos egyházi intézményt alapított, a számára kedves pannonhalmi bencés monostornak rendkívüli kiváltságokat biztosított.
Alkotmányt és törvénykönyvet adott az országnak, megszilárdította a kapcsolatait Kelet és Nyugat uralkodóival. Rómában és Jeruzsálemben zarándokszállást építtetett. Fia, Imre herceg váratlan halála után fokozottabban szentelte életét az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek.
Halála előtt a Boldogasszonynak ajánlotta fel a Kárpát-medence valamennyi népét.
1038. augusztus 15-én ment el.
Szent István király ünnepe: augusztus 20.

Istenünk, aki Szent István királyt, a te hitvallódat a földön nemzetünk koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted, kérünk, add meg, hogy aki a hit terjesztője volt az egész Kárpát-medencében, Egyházad védelmezője legyen a mennyben! Amen.

Imre testvér

Előző cikkSzáz éve született Salkaházi Sára
Következő cikkA KATOLIKUS EGYHÁZ 1000 ÉVE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN