Rólunk is szól a megszentelt élet éve?

660

Mint már bizonyára hallottunk, Ferenc pápa 2015-re meghirdette a megszentelt élet évét. Az év ünnepélyes megnyitója november 30-án, advent első vasárnapján, az egyházi év első napján volt Rómában. Mivel Ferenc pápa törökországi látogatása miatt nem lehetett jelen, a szentmise főcelebránsa Joao Braz de Aviz bíboros volt.

 

Ferenc pápa erre az alkalomra írt üzenetében ezekre helyezi a hangsúlyt:

„A megszentelt élet évének meghirdetésével a szerzetesi élet megújításá- ról szóló Perfectae caritatis kezdetű határozat kihirdetésének ötvenedik évfordulóján mindenekelőtt az volt a szándékom, hogy újra felmutassuk az egész egyház előtt a Krisztus-követés e sajá- tos formájának szépségét és értékessé- gét, amelyet valamennyien képviseltek, ti, akik úgy döntöttetek, hogy mindent elhagytok, hogy közelebbről követhessétek Krisztust az evangéliumi tanácsok fogadalmával. A sokféle programon keresztül, amelyek a következő hónapokban Rómában és az egész világon lesznek, életetek tündöklő tanúságté- tele lámpatartóra helyezett lámpás lesz, hogy fényt és meleget árasszon Isten egész népének. Nektek is megismétlem sürgető felhívásomat, amellyel egy évvel ezelőtt a legfőbb szerzeteselöljárókhoz fordultam: ébresszétek fel a világot, világosítsátok meg prófétai és árral szemben haladó tanúságtételetekkel!

Hogyan tudjátok megvalósítani ezt a felhívást, nemcsak ebben a különleges, nektek szentelt évben, hanem mindig?

Három útmutató szót mondok nektek: Legyetek vidámak! Mutassátok meg mindenkinek, hogy Krisztus követése és evangéliumának tettekre váltása boldogsággal tölti el szíveteket. Fertőzzé- tek meg ezzel az örömmel a hozzátok közeledőket, és akkor sokan fogják kérdezni tőletek örömetek okát, és felébred bennük a vágy, hogy osztozzanak ragyogó és lelkesítő evangéliumi kalandotokban. Legyetek bátrak! Aki érzi, hogy az Úr szereti őt, az teljesen belé tudja vetni bizalmát. Így tettek alapítóitok is, új utakat nyitva Isten országának szolgálatára. A benneteket kísérő Szentlélek erejével menjetek el a világ útjaira és mutassátok meg az evangélium meg- újító erejét, amely, ha tettekre váltják, ma is csodákat visz végbe, és az ember minden kérdésére választ tud adni.

Legyetek közösségi emberek! Mély személyes közösségben Istennel, akit életetek porro unumának [mint egyetlen szükségest] (vö. Lk 10,42) választottatok, fáradhatatlanul építsétek a testvériséget, mindenekelőtt a kölcsönös szeretet evangéliumi törvényét megtartva magatok között, azután pedig mindenkivel, különösen a legszegényebbekkel.

Mutassátok meg, hogy az egyetemes testvériség nem elérhetetlen vágy, hanem magának Jézusnak az álma az egész emberiségről.”

kIkre fIgyelünk a megszentelt élet évében?

Szent II. János Pál pápa Vita Consecrata kezdetű (1996. március 25.) apostoli buzdításában így ír az Istennek szentelt életről és annak küldetéséről: „Közösen adjunk hálát Istennek a szemlélődő és apostolkodó szerzetesrendekért és szerzetesi intézményekért, az apostoli élet kö- zösségeiért, a világi intézményekért és az Istennek szentelt személyek más csoportjaiért, valamint mindazokért, akik szívük mélyén különlegesen átadták magukat Istennek”.

Amikor hálát adunk a megszentelt életet élő személyekért, akkor magát a szeretet forrását, a szenthá- romságos egy Istent ünnepeljük, aki nem szűnik meg gondoskodni egyházá- ról, és minden korban hív embereket, hogy egészen neki szentelve éljenek.

A megszentelt életet (vita consecrata) élő emberek az egyházban, az egyház által elfogadott módon önként és szabadon vállalják életállapotképpen a három evangéliumi tanácsnak (szegénység, tisztaság, engedelmesség) a megtartását. H ogyan kapcsolódnak egymáshoz a megszentelt életet élők és a vIlágban élők?

A megszentelt élet évének magyarországi megnyitóján Erdő Péter bíboros hangsúlyozta: a szegénység, a szüzesség és az engedelmesség olyan jelek, amelyek irányt mutatnak az emberiség életének. Ezek olyan világító fények, amelyek a mindennapi élet zűrzavarán túlról, a túlsó partról, Isten békéjének és dicsőségének világából ragyognak. A bíboros egyúttal kiemelte: az egyház egy és egyetlen, így tehát a szerzetesek élete és munkája szerves részét alkotja a helyi egyházak és a világegyház életének.

mI vonatkozIk ebből ránk?

Pár nappal a megszentelt élet évének megnyitása előtt egy konferencián Deák Hedvig, a magyarországi domonkos nővérek tartományfőnöke arról beszélt: az evangéliumi tanácsokat sokan extra feltétként képzelik el keresztény életükben, tejszínhabnak a tortán. Pedig a tanácsok minden keresztény ember életének részét kell, hogy képezzék, nem csak a szerzetesekét.

A megszentelt élet évében lesz alkalmunk rá, hogy ezt a máskor is érintett témát bővebben is kifejtsük: világiként, különféle életállapotokban hogyan való- síthatjuk meg életünkben mindannyian az evangéliumi tanácsokat: a szegénységet, a tisztaságot és az engedelmessé- get. Természetesen nem úgy, mint a szerzetesek. De ha Jézus tanácsolta (márpedig ő tanácsolta), akkor megnyu- godhatunk, hogy megvalósítható, és még örömünkre is válik.

A Magyar Kurír hírei alapján: Pápai Zsuzsanna

Előző cikkJól sikerült hétvége házaspároknak
Következő cikkA magyar Tarziciusz