Segítő Szűzanya-szobor megáldása Gálocsban

747

Október 11-én Segítő Szűzanya-szobor megáldására került sor a gálocsi római katolikus templom udvarán. A szűnni nem akaró eső ellenére sokan érkeztek a környező településekről, hogy a helybeliekkel együtt ünnepeljenek. „Dupla ünnep a mai – mondta a szentmise kezdetén Béres István atya -, hiszen keresztény egyházunkban a vasárnap az első helyen áll, mivel Krisztus Urunk feltámadására emlékezünk. Ma Szűz Mária-szobor megáldására kerül sor, amiért hálát adunk Istennek, s kérni fogjuk a Szűzanyát, hogy legyen valódi közbenjárónk, hisz szükségünk van rá.

Ebben a szentmisében kérjük a Szűzanyát, hogy ne hagyjon minket elveszni, ne hagyja elveszni belőlünk az embert, a krisztusi magyar embert, mert mind a háromra szükségünk van. Ez tesz bennünket különlegessé, ez tesz bennünket csodává, ajándékká az egész világ számára. Kérjük Istent, hogy áldja meg ezt a felállított szobrot az udvaron, hogy emlékeztessen minket arra: az Isten a szenteken keresztül is segít bennünket.”

A szentmise után megtartott ünnepségen Molnár László, a KMKSZ gálocsi alapszervezetének elnöke ismertette a szobor felállításának történetét. Mint elmondta, még 2004-ben, a csíksomlyói zarándoklaton született meg az ötlet, hogy Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának szobrot állítsanak a templom udvarán, de ez anyagiak híján sokáig csak álom maradt. Az elmúlt évben aztán egy nemeslelkű ember, Juhos Lóránt volt beregszászi konzul felajánlásából hozzáfoghattak a megvalósításhoz. Hála és köszönet neki és Medveczky Arnold építészmérnöknek, aki megtervezte a talapzatot a szoborral együtt. Az ő önzetlen támogatásuk és segítségük nélkül ma nem állna ez a szobor.

A jelenlévők közös imádságban fordultak Máriához, az ő segítségéért, oltalmáért könyörögve. Elhangzott az evangéliumi történet a Szűzanya közbenjárásáról szent Fiánál a kánai menyegzőn, majd István atya megáldotta a szobrot. A téglási ifjúsági kórus Mária-énekekkel tette még ünnepélyesebbé ezt az alkalmat.

Az ünnepség végén a gálocsiak agapéval kedveskedtek a környező falvakból idesereglett zarándokoknak.

Dorgay Angelika,
Szürte

Előző cikkKirándulás a Sipot-vízeséshez
Következő cikkEmlékezzünk a nyárra…Ung-vidéki gyerekek hittantábora