Szent Márton – az irgalmas szamaritánus

783

A pápa által meghirdetett irgalmasság szentéve mellett mi Szent Márton évet is kezdünk.

Egyházmegyénk védőszentje 316-ban született, ennek 1700 éves jubileumát tartjuk a 2016-os évben. Őrá emlékezünk, aki Isten irgalmas jóságát, Jézus evangéliumát hirdette Szombathelytől Tours-ig, Európa-szerte. Ahogy Szent Pál apostol Dél-Európában hirdette az evangéliumot, ő 300 évvel később Nyugat-Európában tette azt. Míg Pál főleg a városokban terjesztette Jézus örömhírét, addig Márton elment a „perifériákra” is: a még pogány falvakban is tanította az embereket.

 

Egész életére jellemző az a híres találkozása Amiens város kapujánál a szegény, didergő koldussal. Hány ember mehetett el mellette! Talán volt köztük pap is, templomszolga is… Az ő szíve viszont ekkor ráhangolódott Jézus szívére, aki mindenkit szeret, ezt a szegény embert is. Mily meglepő fordulat: az ott járó helyi emberek mind hűvösen elmentek a szegény mellett, de ez a távoli Pannoniából érkezett fegyveres lovag megállt. Mintha hallaná a koldus fohászát: „tekints rám és irgalmazz, mert elhagyatott vagyok és nyomorult”(24. zsoltár). Lenézett, találkozott a tekintetük, és erre Márton leszállt a magas lóról, levette a köpenyét, kihúzta a kardját és kettévágta a köpenyét. A ruhdarab felét, ami jogilag az övé volt, a didergő szegénynek adta! Most megismétlődött az evangéliumi jelenet: Márton mutatta be itt az irgalmas Isten arcát, krisztusi együttérzéssel fordult a szegény szenvedőhöz és segített rajta (vö. 112. zsoltár).

Kedves Testvérek! A következő egy évben jobban figyelünk Istennek erre a nagy szentjére. Keressük Isten hozzánk szóló üzenetét. Vajon mire akar minket tanítani Szent Márton életpéldáján keresztül? A szokásos éves templomi és egyéb programjaink, találkozásaink az irgalmasság szentévében ugyancsak alkalmat adnak arra, hogy megismerjük Isten irgalmas jóságát, és hiteles tanúságot tegyünk arról.

„Testvéreim! A mi főpapunk nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngesé- geinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt.

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk” (Zsid 4,15-16).

Istenünk, Tours-i Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetedtől se élet, se halál el ne szakítson minket! A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Majnek Antal püspök

Előző cikkAmerikában jártam
Következő cikkImaoldal