Templomszentelés Szürtén

816

A szürtei Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Egyházközség nagy örömünnepet ült 2008. július 14-én. Ezen a napon Majnek Antal, munkácsi megyéspüspök egyházmegyénk papjai körében, közel 400 hívő és zarándok jelenlétében felszentelte a belsejében teljesen megújult templomot.

A hívek őszinte örömére szolgált ez az esemény, hiszen Kárpátalján nagyon kevés templomot szenteltek fel eddig a konszekrálás szigorú feltételei miatt. Ezek után a felszentelés napját, amit a templom keresztelésének is tekinthetünk, minden évben megünnepli egyházmegyénk.

A több száz éves, még középkori eredetű templom teljes belső felújítását Mikulyák László plébániai kormányzó kezdeményezte még 2006 végén. A csaknem kétéves munka ideje alatt nagy szükség volt az egyházközségi képviselőtestület és a hívek összefogására, anyagi hozzájárulására éppúgy, mint a munkálatok során végzett kétkezi munkájukra. A megkezdett felújítást a hívek közadakozásán túl az Egyházmegyei Hivatal, anyaországi alapítványok, valamint a németországi Limburgi Egyházmegye támogatták.

Az ünnepi szentmise délelőtt fél tízkor kezdődött a kivilágítatlan templomban, majd csak a felszentelési szertartás után gyúltak ki a fények. A szentmise szónoka Harsányi Ottó ferences atya volt, aki szentbeszédében a külső környezet szépítése mellett a lelkiekben való gazdagodásra és gyarapodásra hívta fel a hívek figyelmét. A Mindenszentek litániája és a felszentelési imádság elhangzása után a püspök atya krizmával kente meg az új márványoltárt és a templom falait a négy kijelölt helyen. A felajánláskor a hívek képviselői körmenetben vonultak a püspök atya elé, mintegy áldást kérve az egyházközség további életére. A szentmise keretében az egyházközség új paténájának és kelyhének a meg-szentelésére is sor került.

A szentmise végén Mikulyák László lelkipásztor megköszönte a püspök atya támogatását, valamint mindazok áldozatos munkáját, akik a felújításban részt vettek.

Záróbeszédében Majnek Antal püspök hálát adott Istennek a hívek példás összefogásáért és buzgóságáért, és azért, hogy a kőtemplom építése mellett a hívek lelki temploma is növekszik. Ezután köszönetet mondott László atyának a felújítás irányításáért, és az Úristen áldását kérte az egyházközség megújulására, fejlődésére.

Az ünnepi szentmise a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget, majd a szürtei hívek a templomkertben agapén látták vendégül a környező egyházközségekből érkezett zarándokokat.

Dorgay Angelika,
Szürte

A felújított császlóci templom megáldása 

2008. augusztus 15-én tartotta búcsúünnepét a császlóci egyházközség kívülről-belülről felújított szép templomában. Mint arról az Új Hajtás is hírt adott, az elmúlt évben elkészült a templom külső felújítása, melyet Majnek Antal püspök atya áldott meg ünnepi szentmise keretében. Most, egy évvel később, elkészült a templombelső felújítása, melyet a búcsúi szentmise keretében ugyancsak a püspök atya áldott meg.

Pap Sándor plébános beszédében köszönetet mondott a püspök atyának, aki az elmúlt három évben lehetőségeihez mérten támogatta a felújítási munkálatokat. Ez a támogatás ösztönzően hatott a hívek adakozási szándékára, melynek eredményeképp 2006-ban felújították a templom tetőzetét és a templomkertben lévő keresztúti stációkat, 2007-ben elvégezték a templom külső, majd idén a belső felújítását.

A plébános atya név szerint köszönetet mondott az egyes munkák elvégzőinek, az egyházközség asszonyaival bezárólag, akik a munkálatokkal együtt járó port és piszkot eltakarították a templomból. „Mindenki munkáját, adományát megköszönöm, Isten áldását kérve mindnyájukra fogadják őszinte hálámat és nagyrabecsülésemet!” – fejezte be beszédét Pap Sándor plébános.

Előző cikkHíreink
Következő cikkSzent Kelemen pápa