Új kápolna épül Beregújfalun

647

Örömteli ünnepségre gyűltek össze a beregújfalusi cigánytábor lakói november 27-én, advent első vasárnapján:

Majnek Antal munkácsi megyéspüspök ekkor áldotta meg az új római katolikus kápolna alapkövét. A tavaszi ijedelmet és szomorúságot, amikor hirtelen – bár nem váratlanul – összedőlt az előző kápolna, most öröm követte; újra feléledt a remény, hogy nemsokára lesz hol összegyűlniük vasárnaponként a híveknek, akik már majdnem egy éve házaknál ünneplik a szentmisét.

Michels Antal beregszászi plébános felolvasta a templom alapítólevelét, melyet ezután egy hengerbe zártak és az alapkővel együtt a betonalapba falaztak.

A püspök atya rövid katekézist tartott az adventi időszakról, a várakozásról, s arról, hogy sosem tudhatjuk, meddig tart életünk, ezért mindig készen kell állnunk arra, hogy találkozzunk a mi Urunkkal. „Bármi történjék velünk, ha virrasztunk, ha szünet nélkül Istenre gondolunk, kapcsolatban akarunk maradni vele, rá akarunk figyelni, őt hallgatni, s ami jót tanultunk, azt megtenni, és nem elmulasztani, akkor nyugodtak lehetünk: bármikor is jöjjön a világvége, minket nem talál váratlanul.”

Örömmel áldotta meg az elkészült alapokat, s reményét fejezte ki, hogy lesz anyagi fedezet az építkezésre is, melyre ígéreteket már kapott. Hálával emlékezett meg mindenkiről, aki adományával segítette az építkezés elkezdését, köztük a jelenlévő cigány hívek is, akik a szertartás után adták át a püspök atyának hozzájárulásukat. Ez ugyan szerény összeg, mivel nagyon szegény körülmények között élnek, de kifejezi vágyukat és igyekezetüket az új istenháza iránt. S miként a szegény asszony két fillérjét is megdicsérte az Úr Jézus, az adakozó lelkülete miatt, bizonyára ez az adomány is az örömére szolgál.

Azt reméljük, hogy május 4-ére, Boldog Ceferino ünnepére – akinek tiszteletére a kápolnát szentelni fogják – elkészülhet az épület.

Az alapkő megáldása után a hívek meleg teával és süteménnyel vendégelték meg a résztvevőket, ami mindenkinek jólesett a kinti fagyos hideg után.

A beregújfalusi cigánytáborban még a kilencvenes évek elején indult el a pasztoráció, amikor az itt lakó cigányok maguk építettek vályogból egy kis imaházat. Mivel nem megfelelő alapokra és nedves talajra épült, ezért idén tavasszal sajnálatos módon összedőlt. Ennek helyén alapozták meg az új kápolnát.

2001-től a Beregszászba költöző domonkos nővérek iskolát alapítottak a telepen élő cigánygyerekek számára, ahol a faluból bejáró két tanító oktatta a gyerekeket. A nővérek a lelkiek és szellemiek mellett a tábor anyagi ellátásában is jelentős szerepet vállaltak, azonban 2004-ben a magyarországi tartományfőnökség Ungvárra helyezte át a rendházukat.

Ettől kezdve egy ideig Bohán Béla atya Beregszászról, majd Pogány István atya Munkácsról jártak ide vasárnaponként misézni. Jelenleg Michels Antal atya és Bunda Szabolcs végzi köztük az evangelizációt és a katekézist.

Pápai Zsuzsanna
 
Előző cikkMegjeleníteni a jót a világban
Következő cikkA hír igaz – van örömhír!