Változások a Szent István Líceum életében

709
http://www.munkacs-katlic.org.ua/img/liceum.jpg
A Munkácsi Szent István Líceum 2001-ben nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diákok előtt. Kezdetben nagy számban jelentkeztek a tehetséges fiatalok, néhány éve azonban jelentősen csökkent a felvételizők száma. A líceum vezetősége azt szeretné, ha a tanintézmény újra vonzó lenne a fiatalok számára. Ezért fontos döntéseket hozott a líceum oktatási-nevelő munkájának és működési szabályzatának megújítása, valamint az oktatási intézmény és a kollégium szerkezeti felépítésének megreformálása érdekében.

Szükségszerűvé teszi a változtatásokat a nemrég életbe lépett új oktatási törvény is, amely megszünteti a 12 éves oktatási rendszert, és kimondja, hogy a középiskola időtartama kötelezően 11 év. Ehhez a törvényhez kell igazodnia a líceumnak is. A vezető testület döntése értelmében a líceum a 3 éves oktatási rendszerről áttér a 2, illetve a 4 évesre. Ez azt jelenti, hogy a diákok mind a 7. mind pedig a 9. osztály után felvételizhetnek az intézménybe.

A líceum vezetősége továbbra is elkötelezett a keresztény szellemiségű magas oktatási színvonal mellett, de a korábbinál nagyobb súlyt kíván helyezni a nyelvi felzárkóztató programokra, a pályaválasztást elősegítő szakkollégiumokra, a kollégiumi élet színesebbé, érdekesebbé tételére. Ebben a munkában számít a diákönkormányzat ötleteire, közreműködésére is.

Az intézmény szakiránya változatlanul az informatika és az idegen nyelv.

A négy tanév alatt a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy ukrán, angol, német vagy magyar nyelvtudásukban mutatkozó hiányosságaikat leküzdhessék. A kiemelt fontosságúnak tartott államnyelvet például emelt óraszámban, intenzív oktatási módszerekkel oktatják majd. Szaktanáraink mindent elkövetnek, hogy diákjaik a képzés végére olyan szinten tudjanak ukránul, amely lehetővé teszi a szülőföldön való továbbtanulást és szakmai érvényesülést.

A fiatalokat korszerűen felszerelt szaktantermek és számítógépterem segíti a tanulásban.

Több olyan új kezdeményezésünk van, amellyel diákjaink pályaválasztását szeretnénk megkönnyíteni. Ilyen például az a számítástechnikai képzés, amelynek elvégzése után tanulóink államilag elismert számítógép-kezelői képesítést szerezhetnek. A másik újdonság a médiaképzés, amelynek keretein belül a diákok elsajátíthatják a rádiózás, a televíziózás vagy az operatőri, esetleg az újságírói munka alapjait. A program lehetőséget nyújt arra is, hogy a fiatalok a gyakorlatban is megmutathassák rátermettségüket, tudósítást készíthessenek különböző eseményekről. Az itt szerzett tudás növeli a tehetséges diákok elhelyezkedési esélyét a média valamely szakterületén. Turisztikai szakkollégiumot is indítottunk, ahol diákjaink Kárpátalja nevezetes helyeivel, műemlékeivel, a különböző korstílusokkal ismerkednek. Ezáltal egyrészt erősödik a szülőföldhöz való kötődésük, másrészt a falusi turizmusban és az idegenvezetésben is jól hasznosítható ismeretekre tesznek szert.

A diákok számára rendszeresen szervezünk kirándulásokat Kárpátalján, de fiataljaink jártak már Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Olaszországban is. A jövőben is lesznek nyaranta olyan utazási programok, amelyek keretében az érdeklődők személyes tapasztalatokat szerezhetnek a szomszédos országok kultúrájáról.

Terveink között szerepel az is, hogy a líceum legjobb diákjai részképzésen vehessenek részt Ausztriában. Természetesen az új tanévben is a líceumi élet elmaradhatatlan részei maradnak a tantárgyi hetek és vetélkedők, a hétvégi tematikus rendezvények valamint az önismeretet és az istenhitet erősítő lelkigyakorlatok.

A szabad idő hasznos eltöltését szolgálja folyamatosan bővülő könyvtárunk és ezer filmet tartalmazó filmgyűjteményünk. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett igényes és pezsgő közösségi élet folyjék a kollégiumban is. Ezt segíti elő a szeptembertől kezdődő néptánc-oktatás, amely testet-lelket karban tartó, színvonalas szórakozási lehetőséget kínál majd az érdeklődőknek. Nemzeti tánckultúránk megismerésén túl ezektől az összejövetelektől azt várjuk, hogy életre szóló barátságok szövődjenek, hogy a szépre, jóra nyitott, egymást elfogadó közösség teremtődjék tanintézményünkben. Bízunk benne, hogy a líceum életében végbemenő változások, az életre felkészítő gazdag programkínálat, a jó kollégiumi lehetőségek és a tanulók biztonságát garantáló ésszerű fegyelem újra felkelti azon szülők érdeklődését, akik azt szeretnék, hogy gyerekeik a 7. vagy a 9. osztály után keresztény szellemiségű, magas oktatási színvonalú iskolában folytassák tanulmányaikat.

Líceumunk tárt kapukkal várja szeptembertől a 2 illetve 4 éves képzésre jelentkező tanulókat.

Kristofori Olga,
a Munkácsi Szent István Líceum igazgatója
 
Fehér Ferenc,
az Egyházmegyei Szent Márton Karitász (a líceum fenntartója) igazgatója
Előző cikkDrámapedagógia bábokkal
Következő cikkGyógyító és sebző szavak a családban