Virrasztva élni

418

Mit jelent virrasztani? Az evangéliumokban többször is szó esik arról az emberről, aki virrasztva várja a gazdáját, urát, aki nem biztos, hogy akkor érkezik, amikorra várják. A mi életünkben ez a virrasztás azt jelenti, hogy akarunk találkozni Jézussal. Várjuk az Ő második eljövetelét is, az életünk végén a végső találkozást Vele, de ez nem azt jelenti, hogy ülünk és várunk, hanem hogy közben is kihasználjuk a találkozásra azokat a lehetőségeket, amelyeket az Úristen ad. Gondolok itt elsősorban a szentségek vételére: a szentgyónásra és a szentáldozásra; amikor a Bibliában, elsősorban az evangéliumokban Jézusnak a szavait olvassuk, halljuk, akkor is találkozunk vele; és természetesen a szentmisében is. Amikor kimegyünk a templomból, akkor a felebaráti szeretetben valósul meg ez a találkozás: Jézussal találkozunk a szegényben, a szenvedőben, a nehéz sorban élőben, és családtagjainkban is.

Sokféle formában tudok tehát Jézussal találkozni, és ha ezeket a lehetőségeket mindig kihasználom, és örülök, hogy találkozhatok Vele, akkor lehet azt mondani, hogy virrasztva élek. Mert nem csak arra az egy nagy találkozásra készülök, hanem most is akarok találkozni Vele, akarok együtt lenni Vele. És ha kihasználom ezeket a kis találkozásokat (ami sokszor nem is olyan kicsi, pl. mikor valóságosan magunkhoz vesszük Őt az Oltáriszentségben, akkor ez valóságos találkozás Jézussal), ha élek ezekkel a találkozásokkal, akkor virrasztva élek.

Meghívást kaptunk arra, hogy nyitott legyen a szívünk a Vele való találkozásra a templomban, és meghívást kaptunk arra is, hogy ha kimegyünk a templomból, ugyanúgy keressük Őt, nyitott legyen a szemünk, a szívünk, hogy hol tudunk Jézussal találkozni.

Pogány István
munkácsi plébános

Előző cikk„Advent: a várakozás megszentelése
Következő cikkOlajszentelési szentmise a székesegyházban