Zarándoklat Csíksomlyóra

660
Csiksomlyo1

2016. május 14-én került sok az idei évben Csíksomlyón a pünkösdi búcsúra. Az idei búcsú mottója így hangzott: „Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak Asszonya!” Egyházmegyénk is zarándoklatot szervezett az ünnepre, melyen nagy örömmel vettünk részt.

A búcsú eredete 1567-re nyúlik vissza, annak emlékére, amikor a székelyek János Zsigmond fejedelemmel szembeszállva megtagadták a protestáns hitre való áttérést. Ez a búcsú egyfajta hála a Szűzanyának azért, hogy őseink egykor megmaradhattak hitükben. Ám a csíksomlyói búcsú mára nemcsak a katolikus híveket, hanem a Kárpát-medence magyarságát összefogó eseménnyé, találkozóhellyé nőtte ki magát.

Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke megnyitó beszédében azt kívánta mindenkinek, hogy az idei csíksomlyói búcsú legyen a kegyelmek forrása, segítsen bennünket a kiengesztelődésre a Jóistennel, önmagunkkal, embertársainkkal, legalább egy lépéssel vigyen közelebb minket a mennyek országához, ahová mindenkit szeretnénk elsegíteni.

Csiksomlyo2A búcsús szentmisét Bíró László, az MKPK családreferens püspöke, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke celebrálta. Szentbeszédet mondott Csintalan László csíkdelnei plébános, tiszteletbeli kanonok, főesperes, aki prédikációjában hangsúlyozta a nemzet összefogásának fontosságát. Szavai szerint mi, a csíksomlyói búcsún résztvevő zarándokok itt valóban nyeregben érezhetjük magunkat, nem a magunk erejéből, hanem az Isten jóságából és a Szűzanya közbenjárásának köszönhetően. „Ezt a teret betöltöttük, de innen az Isten áldását és a Boldogságos Szűz áldását akarjuk magunkkal vinni, hogy betöltsük azt az életteret is, ahol a mindennapjainkat éljük: a családi házat, a falut, a várost, az országot. És ha jó nekünk itt összekapaszkodni, imádkozni, akkor ebből erőt kell merítenünk” – mondta a főesperes atya.

Szívet melengető élmény volt számunkra a többszázezer – hírforrások szerint félmillió – magyar együtt zengő, visszahangzó imája. A domboldalon ülve eltűnődhettünk azon, hogy mennyi honfitársunk, testvérünk van olyan helyzetben, mint mi, megtapasztalhattuk a Jóisten kegyelmét, azt, hogy nem vagyunk magunk a világban.

A zarándoklat másnapjának reggelén Marosvásárhelyen vettünk részt a pünkösdi ünnepi szentmisén, és Isten áldásával indultunk haza

Akik részt vettünk a csíksomlyói zarándoklaton, megerősödtünk lelkileg. Feladatunk az, hogy visszatérve éreztessük meg otthon, munkahelyünkön és mindenkivel a környezetünkben, hogy szeret a Gondviselő Isten, és mindig hazavárja tékozló fiait.

Dorgay Zsófia

Előző cikkAz Alsó-Ungi esperesi kerület szentkúti zarándoklata az irgalmasság évében
Következő cikkTemplombúcsú Rahóban