100 ÉVE HALT MEG LISIEUX-I KIS SZENT TERÉZ

1036

Teréz 1873. január 2-án született szüleinek kilencedik gyermekeként. Négy éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Az apa öt leányával – négy fia egészen kicsi korban meghalt – átköltözött Lisieuxbe, ahol rokonai élek. Teréz a bencés apácákhoz járt iskolába. Egészen kis korától szerzetesi hivatást érzett, s ezt csak fokozta két idősebb nővérének belépése a Kármelbe.
1887 pünkösdjének napján az apja megadta a beleegyezését ahhoz, hogy Teréz belépjen a rendbe. A kármeliták felettese, Delatroette püspök kategorikusan megtiltotta a belépést. Ekkor fellebbezéssel fordultak a bayeux-i püspökhöz, s mikor eredménytelen maradt a kérelem, édesapja és nővére kíséretében Teréz Rómába utazott, hogy a pápától kérjen segítséget. XIII. Leó az ügyet az egyházi elöljárókhoz utasította.
Végre 1888. május 9-én Teréz átléphette a lisieux-i Kármel kapuját. 1890. szeptember 8-án kelt, kézzel írott fogadalmi formulájában Jézustól a szív és a test vértanúságát kérte, s azt, hogy az Úr tanítsa meg rá, mit jelent az Ő menyasszonyának lenni.
Egy lelkigyakorlat alkalmával fedezte fel különleges hivatását: „Az én hivatásom a szeretet!”
1896 nagypéntekének éjszakáján először köpött vért. Nem sokkal utána félelmetes kísértések támadták meg a hite és a reménye kérdéseiben, és e kísértések egészen a haláláig gyötörték.
100 éve, 1897. szeptember 30-án halt meg. „Istenem, szeretlek!” — voltak az utolsó szavai.
Erről a pillanatról jövendölte: „A küldetésem csak most kezdődik. Az a küldetésem, hogy másokat megtanítsak arra, hogyan szeressék Istent… hogy megmutassam a lelkeknek az én kis utamat. A Jóisten mindent meg fog tenni, amit akarok, hiszen én soha semmit nem tettem az O akarata ellenére. Igen, én rózsaesőt fogok hullatni az emberekre!”

(A szentek élete, 1990)

Teréz nővérei kérésére megírta gyermekkora emlékeit, majd folytatta visszaemlékezéseit. Egy évvel halála után a lisieux-i Kármel kiadta visszaemlékezéseit Egy lélek története címmel Hamarosan a második kiadás is elfogyott. 1906-ban egy újságcikk veti föl a szentté avatási eljárás lehetőségét. Terézt 1923-ban boldoggá, majd 1925-ben szentté avatják 1925. december 14-én a pápa a missziók főpatrónájává nyilvánította. Emiatt választotta II. János Pál pápa az idei missziós vasárnapot, október 19-ét arra, hogy a Gyermek Jézusról és a Szent arcról elnevezett Teréz nővért egyháztanítóként is elismerje.

(A Szív c. lap nyomán)

Előző cikkAPRO CERUZA AZ ISTEN KEZEBEN
Következő cikkASSISI SZENT FERENC