A feltámadási jelképről

678

A második feltámadási menet
Nagyszőlősön és környékén

Május 13-án, szombaton, a Fatimai Szűz emléknapján kora délelőtt érkezett meg a feltámadási jelkép Munkácsról Nagyszőlősre. A jelképet én fogadtam a rendház udvarán, majd déli 12 órakor átvittem a templomba, ahol a Szűzanya tiszteletére bemutatott szentmisével ünnepeltünk. A szentbeszédben azt is megemlítettem, hogy 25 éve ezen a napon követtek el egy sikertelen merényletet a Szentatya ellen. A szentmise után a jelképpel kivonultunk a templom elé, ahol az összefogás jelentőségéről, nyelvünk, kultúránk, hagyományaink megőrzésének fontosságáról is beszéltem, majd az összejövetelt a Himnusz éneklésével zártuk.

Délután a jelképet autóval Nevetlenbe vittem. Itt májustól októberig minden hónap 13-án fatimai ájtatosságot tartanak a falu közepén lévő Mária-szobornál. Idén ez volt az első alkalom, 5 óra előtt Snep Román atya vezetésével csapi és császlóci zarándokok érkeztek a szoborhoz, illetve a környékbeliek jöttek össze imádkozni. A szokásos rózsafüzér elimádkozása után a szobortól körmenetben a kultúrház elé vonultak, ahol helyi népviseletbe öltözött fiatalokkal csatlakoztam hozzájuk és a jelképet a Mária-szoborhoz vittük. Itt ismét a hagyományainkról, a menet jelentőségéről illetve a zarándoklat fontosságáról szóltam néhány szót, majd Román atya vezette a Mária-imádságot. A végén Román atya, Szűcs Viktor batári görög katolikus parochus és én közös áldásban részesítettük a híveket. Az imádság itt is a Himnusz eléneklésével ért véget.

Vasárnap reggel a jelképet Orosziba vittem, ott csak a szentmisére vittük be és jól látható helyre tettük. Délelőtt még visszavittem Nevetlenbe, szintén a szentmisére.

15-én kora délelőtt átvittem a határon és Halmiban átadtam a Szatmárnémetiből érkezett küldöttségnek, ezzel a feltámadási menet kárpátaljai szakasza lezárult. Az utolsó szalagot Csíksomlyón kötötték rá a pünkösdszombati búcsún.

Lengyel Donát OFM

Előző cikkKrakkói zarándoklat
Következő cikkKonfliktuskezelés felsőfokon