A pénzügyi válságról

687

A közvéleményt erősen foglalkoztatja a pénzügyi válság, mely váratlanul rázkódtatta meg az egész világot, s nem csak a bankokat, hanem a közembereket, vagyis minket is fenyeget. Az egyház képviselőit sem hagyja hidegen, ami a világban történik, hiszen a világ Krisztus szemével nézve az egyes élő, érző emberekből, nem pedig egy arctalan emberi masszából áll. S annál is inkább szükséges megszólalnia, mert a nagyobb horderejű eseményeknél azok is feszülten várják az egyház megnyilatkozását, akik amúgy minden szavából – akár ebből is – gúnyt űznek.

A pénzügyi válsággal foglalkozott az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak (COMECE) szociális bizottsága, egyes püspöki konferenciák nyilatkozatai, s az októberben, Rómában megrendezett püspöki szinóduson XVI. Benedek pápa is. Az alábbiakban az ő szavait foglaljuk össze néhány mondatban.

Az emberi biztonság mulandósága

Isten szava az a kőszikla, amelyre életünket építenünk kell. A bankok összeomlása megmutatja a pénz és az emberi biztonság mulandóságát – mondta a pápa. Csak Isten szava ad az emberi életnek olyan szilárdságot, amilyet semmilyen más környezetben nem találunk meg: legyen az karrier vagy pénz – ezt mutatja a napjainkban tapasztalható világméretű pénzügyi válság is.

Realistának lenni

Realistának lenni a hívők számára egészen mást jelent, mint amit általában az emberek gondolnak erről a szóról. Azt jelenti: létezésünk alapját Isten szavára építeni. Ez az erős bizonyosság a Szentlélektől jön, s ezért olyan szilárd, mint maga az ég. Ezzel szemben vannak, akik olyan evilági biztonságok mellett döntenek, amelyek előbb-utóbb összeomlásra vannak ítélve, mint a homokra épült ház, amelyről Jézus a hegyi beszédben szólt.

Aki homokra épít – a látszat valóság

A pápa a Biblia tanításának szilárdságát hangsúlyozta, szembeállítva azt a nemzetközi válsággal: „Aki homokra építkezik, az csak a látható és tapintható dolgokra épít: a sikerre, a karrierre, a pénzre. Látszólag ezek az igazi valóságok, ám most látjuk a nagy bankok összeomlásakor, hogy ez a pénz eltűnik, semmivé lesz, mint ahogy ezek az igazinak tűnő valóságok is csupán másodrendűek. Aki életét ezekre építi, az anyagra, a sikerre és mindarra, ami látszólagos, az homokra épít.”

Az igazi valóság – a kőszikla

Az igazi valóság pedig Isten szava, s erre kell alapoznunk életünket – jelentette ki a Szentatya. Emlékezzünk Jézus szavaira: „Ég és föld elmúlik, de az én igéim nem múlnak el.” (Mt 20,35) Az emberi szó szinte semmi, egy lehelet, amely alighogy kimondtuk, szertefoszlik, semmivé lesz. Az emberi szónak mégis hihetetlen ereje van: ezekből a szavakból születik a történelem. Isten szava pedig ennél is több: mindennek az alapja, az igazi valóság.”

A Magyar Kurír hírei alapján

Előző cikkSzent Gellért napi beavatás
Következő cikkII. János Pál pápa megválasztásának 30. évfordulója