II. János Pál pápa megválasztásának 30. évfordulója

729

II. János Pál pápa 1978. október 16-án történt megválasztása óta legtöbbünk életében – és szívében – nagy helyet foglal el. Egy emberöltőn keresztül állt az egyház élén, hétköznapi és közéleti emberek millióit vonta hatása alá nagy tudásával, tájékozottságával, lényeglátásával, de legfőképpen egyszerűségével és nagy szeretetével. Sokan ámultunk el mély és rendíthetetlen hitén, imaéletén és Istennek való radikális átadottságán. Nem csoda, hogy az emberek, akik kapcsolatba léptek vele, megérezték belőle Krisztus személyiségét és szeretetét. És mint Jézust, a pápát is vagy szerették, vagy gyűlölték, de közömbös nem maradt iránta senki. Részesült a vértanúságban is, hiszen az őt kevés híján meggyilkoló golyók tették tönkre miatt egyáltalán nem volt indokolt. testét és siettették halálát; élete végén Bemutatta nekünk először az erős, láttuk megtört fizikai állapotát, ami rendíthetetlen, tevékeny, majd pedig erős fizikuma és végigsportolt élete a szenvedő Krisztust, akinek a földön helytartója volt. Mint Ura, ő is teljesítette Atyja akaratát haláláig.

Emlékezzünk most rá, gondoljuk át hozzá kapcsolódó élményeinket! Tartsuk meg tanítását, s emlékezzünk pápasága kezdetére, amikor kitárt karral lépett minden ember elé, ezekkel a szavakkal: „Ne féljetek!” Hát ne féljünk, bármennyire is lenne rá okunk a mostani recsegve-ropogva düledező világban. Kérjük hozzá az ő közbenjárását, és imádkozzunk mielőbbi boldoggá avatásáért!

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkA pénzügyi válságról
Következő cikkMindenszentek ünnepe és Halottak napja mi a különbség?